G Suites diagnostiska verktyg

Lättanvända verktyg för felsökning av problem med G Suite-tjänsten

Du kan felsöka problem med G Suite med hjälp av G Suite Toolbox.

Webbläsarbaserad felsökning

Kontrollera om det finns några anslutningsproblem med webbläsaren med hjälp av Browserinfo. Med detta verktyg kan du

 • samla viktiga webbläsarparametrar
 • identifiera installerade plugin-program
 • kontrollera anslutningen genom att
  • beräkna HTTP-latens för Google-tjänster
  • identifiera om en brandväggsregel påverkar anslutningen.
DNS-verifiering

Hitta vanliga felkonfigurationer i MX DNS-posterna med hjälp av Check MX. Använd verktyget för att kontrollera domänens aktuella status.

Följande kontroller görs via Check MX:

 • Allmänna DNS-kontroller – Finns det fler än en NS-server? Kan alla nås? Har de kontakt med varandra? Är de synkroniserade?
 • Specifika problem med G–Suite – Matchar MX-poster för domänen den rekommenderade konfigurationen? Finns det några felkonfigurationer? Finns det servrar som inte ingår i en normal konfiguration?
 • Andra kontroller – Motsvaras A-posterna av e-postutbytarna? Finns det CNAME-poster för den nakna domänen? Matchar DNS-svaren UDP-standardsvaren?

När kontrollerna har slutförts får du en sammanfattning med en flagga som indikerar om e-postflödet

 • fungerar som det ska (grön flagga)
 • fungerar, men det finns problem som behöver åtgärdas (gul flagga)
 • är avbrutet (röd flagga).
Kodning och avkodning

Med Koda/avkoda kan du felsöka webbrelaterade problem med en uppsättning kodnings- och avkodningsfunktioner, däribland:

 • Base64-kodning
 • Base64-avkodning
 • Base64Url-kodning
 • Kodning av webbadress
 • Avkodning av webbadress
 • MD5-hash
 • SAML-kodning
 • SAML-avkodning

Ange texten som du vill koda eller avkoda, välj typen av kodning eller avkodning och klicka på Skicka

Log Analyzer

Med hjälp av Log Analyzer an du tolka fel och varningar i loggfiler som genererats av vissa verktyg och produkter från Google.

 

Klistra in eller ladda upp loggfilen och välj loggkälla för att använda verktyget. Loggkällan kan även identifieras automatiskt i Log Analyzer. Läs mer om hur du extraherar loggfiler för följande: 

Om ett problem upptäcks i Log Analyzer markeras det och en förklaring visas. Det går att identifiera de flesta problem inom några sekunder efter att du skickat dem.

E-post

Identifiera problem med e-postleverans och dirigering (t.ex. serverhopp, försenade meddelanden) med hjälp av Messageheader. Klistra in meddelandets fullständiga rubrik och klicka på Analysera rubriken ovan för att använda verktyget.

Läs mer om:

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?