Authenticatie in twee stappen

Problemen met authenticatie in twee stappen oplossen

De Service Level Agreement van G Suite geldt niet voor services waarvoor authenticatie in twee stappen wordt gebruikt als voice- of dataproviders van derden de verificatiecode voor het verificatieproces moeten leveren.

Herstellen van accounts en ondersteuning voor beheerders

Mijn gebruiker is zijn telefoon kwijt en heeft geen toegang tot zijn account.

Vraag uw gebruiker in te loggen met een van zijn back-upcodes.

De back-upcodes staan op de pagina Inlogverificatie wanneer gebruikers zich inschrijven voor authenticatie in twee stappen. Deze codes fungeren als eenmalige back-upwachtwoorden voor gebruikers als ze hun telefoon kwijt zijn. We raden gebruikers sterk aan deze codes af te drukken of op te schrijven en ze veilig te bewaren.

Als de gebruiker zijn telefoon kwijt is en geen back-upcode heeft, kunt u een back-upcode aanvragen via Admin Console > Gebruikers > (selecteer gebruiker) > Beveiliging > Back-upverificatiecodes tonen.

Mijn gebruiker heeft zich niet ingeschreven voor authenticatie in twee stappen en heeft geen toegang meer tot zijn account.

Ga als volgt te werk om het account van de gebruiker te ontgrendelen:

  1. Voeg de gebruiker toe aan de uitzonderingsgroep die u heeft gemaakt toen u Authenticatie in twee stappen afdwingen inschakelde. Als u nog geen uitzonderingsgroep heeft ingesteld, bekijkt u de instructies om dit te doen.
  2. Controleer of de gebruiker is ingeschreven voor authenticatie in twee stappen. Klik op het dashboard op Rapporten en selecteer Beveiliging. Kijk in de kolom Inschrijven voor authenticatie in twee stappen welke gebruikers zijn ingeschreven.
  3. Verwijder de gebruiker uit de uitzonderingsgroep.

Ik ben G Suite-beheerder en ik heb geen toegang meer tot mijn account.

Als u uw telefoon bent verloren, geen back-upcodes bij de hand heeft en geen toegang heeft tot een apparaat waarop u de afgelopen maand uw Google-account heeft geopend via authenticatie in twee stappen, moet u contact opnemen met een andere beheerder in het domein die u de back-upcodes kan geven.

Als u dan nog steeds geen toegang heeft tot uw account, vraagt u een andere G Suite-beheerder contact op te nemen met Google via het directe contactkanaal van G Suite. Deze beheerder moet een klantpincode opgeven. Die staat op het G Suite-dashboard op het tabblad Ondersteuning.

Als er geen andere G Suite-beheerder beschikbaar is, kunt u proberen uw account te herstellen door te klikken op 'Hulp nodig?' op admin.google.com.

Werkt authenticatie in twee stappen met de service Single sign-on (SSO) van mijn bedrijf?

Als SAML Single sign-on (SSO) is ingeschakeld voor uw domein, wordt authenticatie in twee stappen van Google niet gebruikt wanneer wordt ingelogd via SSO. Hoofdgebruikers blijven echter inloggen met Google-verificatie en kunnen (en moeten) dus authenticatie in twee stappen van Google gebruiken. Zie SAML SSO-service voor G Suite voor meer informatie over het gebruik van SSO in uw domein.

Accountondersteuning voor eindgebruikers

De URL https://www.google.com/accounts/SmsAuthConfig leidt me niet naar de installatiepagina voor authenticatie in twee stappen.

Als deze link niet werkt of naar een Google Accounts-pagina leidt waarop u niet kunt inloggen, volgt u deze stappen om authenticatie in twee stappen in te stellen voor uw account:

De URL https://www.google.com/accounts/IssuedAuthSubTokens leidt me niet naar de pagina met applicatiespecifieke wachtwoorden.

Volg deze stappen voor toegang tot uw pagina met app-specifieke wachtwoorden.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?