เลือกโดเมนหลักของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนองค์กรของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ Google Cloud เช่น G Suite คุณจะต้องระบุชื่อโดเมนที่คุณต้องการใช้กับบริการของคุณ ซึ่งจะกลายเป็นโดเมนหลักที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โดยโดเมนนี้ต้องเป็นโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือคุณจะซื้อโดเมนได้ในกระบวนการลงชื่อสมัครใช้

ให้ทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อเลือกชื่อโดเมนหลัก

คุณจะใช้ชื่อที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google อื่นไม่ได้

ชื่อโดเมนจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ได้ทีละบัญชีเท่านั้น หากมีการเชื่อมโยงชื่อกับบัญชี Google อื่นคุณจะต้องลบโดเมนออกจากบัญชีนั้นๆ ก่อนที่จะใช้ชื่อกับบัญชีใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่นำโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนออก

ใช้ชื่อที่สื่อถึงองค์กรของคุณได้ดีที่สุด

โดเมนหลักของคุณจะเป็นแบรนด์หลักสำหรับบริการของ Google ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มในบัญชีจะได้รับชื่อผู้ใช้โดยค่าเริ่มต้นที่โดเมนนี้ เช่น maria@yourdomain.com โดยผู้ใช้จะใช้ชื่อนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google และใช้เป็นอีเมล (หากคุณใช้ Gmail) นอกจากนี้คุณยังสร้าง Google Sites ด้วยที่อยู่ที่กำหนดเองได้ที่ www.yourcompany.com โปรดดูรายละเอียดที่กำหนดค่าที่อยู่ Google Sites

โปรดอย่าลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อชั่วคราว

แม้ว่าคุณจะกำลังทดสอบบริการของ Google สำหรับผู้ใช้เพียงไม่กี่ราย ให้ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้โดเมนจริงขององค์กรแม้ว่าคุณกำลังใช้โดเมนนั้นบนอินเทอร์เน็ตอยู่ก็ตาม คุณจะทดสอบบริการของ Google ด้วยโดเมนที่ใช้งานอยู่ได้โดยไม่รบกวนการรับส่งอีเมลหรือเว็บไซต์ที่มีอยู่ โปรดดูรายละเอียดที่การทดลองใช้ G Suite แบบ 5 ขั้นตอน

หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมโยงโดเมนหลายรายการกับบัญชี Google ของคุณ ให้ทำดังนี้

ลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อที่สื่อถึงโดเมนของคุณทั้งหมด เช่น หน่วยธุรกิจหลักหรือองค์กระดับบนสุด โดยโดเมนที่คุณเพิ่มภายหลังจะมีข้อจำกัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มหรือเปลี่ยนโดเมน

พร้อมจะเริ่มต้นหรือยัง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร