Välja primär domän

När du registrerar organisationen för en Google Cloud-produkt som Google Workspace anger du domännamnet du vill använda med dina tjänster. Detta blir den primära domän som är kopplad till ditt konto. Det måste vara en domän som du redan äger eller så kan du köpa en domän under registreringsprocessen.

När du väljer ditt primära domännamn:

Du kan inte använda ett namn som är kopplat till ett annat Google-konto

Ett domännamn kan enbart vara kopplat till ett Google-konto åt gången. Om ett namn är kopplat till ett annat Google-konto måste du ta bort domänen från detta konto innan du använder det med ett nytt konto. Mer information finns i Ta bort en domän eller ett domänalias.

Använd ett namn som representerar organisationen på bästa sätt

Din primära domän blir huvudnamnet för dina Google-tjänster. Som standard får användare som du lägger till på kontot ett användarnamn på den här domänen, till exempel maria@example.com. De använder detta användarnamn för att logga in på sitt Google-konto och som sin e-postadress (om Gmail används). Du kan också skapa en webbplats i Google Sites med en egen anpassad adress, www.ditt-företag.com. Mer information finns i Mappa en ny webbadress till din webbplats.

Registrera dig inte med ett tillfälligt namn

Även om du bara testar Googles tjänster för några användare kan du registrera dig med organisationens faktiska domän. Detta kan du göra även om du för närvarande använder denna domän på internet. Du kan testa Googles tjänster med en aktiv domän utan att störa det befintliga e-postflödet eller webbplatsen. Mer information finns i Kör ett femstegstestGoogle Workspace.

Om du planerar att koppla flera domäner till ditt Google-konto

Registrera dig med det namn som bäst representerar alla dina domäner, exempelvis en överordnad affärsenhet eller organisation på toppnivå. Det finns begränsningar med domäner som du lägger till senare. Mer information finns i Lägga till eller ändra domäner.

Är du redo att sätta igång?

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt