Policy för skräppost och otillåten användning

Behöver du anmäla otillåten användning? Läs på sidan om att anmäla otillåten användning.

När du registrerar dig för ett G Suite-konto samtycker du till att inte använda kontot för att skicka skräppost, distribuera virus eller på annat sätt använda tjänsten på otillåtet sätt. Alla användare på domänen omfattas av dessa avtal, som är en del av Google Apps policy för tillåten användning.

Om Google identifierar en G Suite-användare som bryter mot dessa avtal förbehåller vi oss rätten att stänga av användaren med omedelbar verkan. Om problemet är domänomfattande förbehåller vi oss rätten att stänga av hela kontot och neka administratören åtkomst till alla tjänster på G Suite. I sådana fall skickar vi en avisering till den registrerade sekundära e-postadressen för domänadministratören.

Om du identifierar en G Suite-användare som bryter mot dessa avtal, på din domän eller en annan domän, kan du anmäla otillåten användning till Google genom att skicka ett e-postmeddelande till abuse@domän.com eller postmaster@domän.com, där domän.com är den domän där den otillåtna användningen förekommer. Google övervakar dessa adresser för alla domäner som registrerats med G Suite.

Eftersom abuse och postmaster är reserverade alias kan du inte använda dem som användarnamn eller alias. Du kan dock prenumerera på dem och ta emot all e-post som skickas till dessa adresser. (Läs mer)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?