Policy för skräppost och otillåten användning i Gmail

Behöver du anmäla otillåten användning? Läs på sidan om att anmäla otillåten användning.

När du registrerar dig för ett Gmail-konto godkänner du att inte använda kontot för att skicka skräppost, sprida virus eller på annat sätt missbruka tjänsten. Alla användare på domänen omfattas av dessa avtal, som är en del av policyn för tillåten användning i Google Workspace.

Om Google identifierar en Gmail-användare som bryter mot dessa avtal förbehåller vi oss rätten att stänga av användaren med omedelbar verkan. Om problemet är domänomfattande förbehåller vi oss rätten att stänga av hela kontot och neka administratören åtkomst till alla tjänster på Google Workspace. I sådana fall skickar vi en avisering till den registrerade sekundära e-postadressen för domänadministratören.

Om du identifierar en Gmail-användare som bryter mot dessa avtal, på din domän eller en annan domän, kan du anmäla otillåten användning till Google genom att skicka ett e-postmeddelande till abuse@domän.com eller postmaster@domän.com, där domän.com är den domän där den otillåtna användningen förekommer. Google övervakar dessa adresser för alla domäner som registrerats med Google Workspace.

Eftersom abuse och postmaster är reserverade alias kan du inte använda dem som användarnamn eller alias. Du kan dock prenumerera på dem och ta emot all e-post som skickas till dessa adresser. (Läs mer)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt