Synchronizowanie grup z serwera LDAP lub serwera Active Directory

Używanie Directory Sync lub innych narzędzi Directory API

Jako administrator Grup dyskusyjnych możesz synchronizować grupy przy użyciu narzędzi korzystających z interfejsu Directory API z pakietu Admin SDK. Do narzędzi tych należą Google Cloud Directory Sync (GCDS) oraz narzędzia utworzone przez Ciebie.

Uwaga: możesz też tworzyć grupy w konsoli administracyjnej Google i za pomocą innych interfejsów. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Jak utworzyć grupę w Google Workspace? artykułu Najczęstsze pytania dla administratorów grup.

Synchronizowanie przy użyciu Google Cloud Directory Sync

GCDS umożliwia tworzenie nowych grup dla dowolnych list adresowych na serwerze LDAP lub Microsoft Active Directory, których chcesz używać na koncie Google Workspace organizacji. GCDS synchronizuje tylko rzeczywiste grupy i ich członków (bez zawartości i ustawień grupy).

GCDS oferuje synchronizację jednokierunkową, więc możesz utrzymywać swoje grupy na serwerze LDAP, a następnie okresowo synchronizować je z Grupami dyskusyjnymi Google. Informacje o Google Cloud Directory Sync

Jak działa synchronizacja

Synchronizacja działa wyłącznie w przypadku grup przeniesionych z serwera LDAP lub utworzonych przez administratora bezpośrednio w konsoli administracyjnej Google.

Przy każdym uruchomieniu GCDS:

  • tworzy grupę w Google Workspace w przypadku każdej grupy, która istnieje na serwerze LDAP, ale nie w Google Workspace;
  • nadpisuje listę członków, właściciela i opis w Google Workspace w przypadku grup, które istnieją też na serwerze LDAP;
  • ignoruje ustawienia dostępu dla tych grup;
  • usuwa grupy istniejące w Google Workspace, które nie istnieją na serwerze LDAP.

W GCDS możesz utworzyć reguły wykluczania, by zapobiec zastępowaniu lub usuwaniu określonych grup. Więcej informacji znajdziesz w artykule Używanie reguł wykluczania w GCDS.

Jeśli Grupy dyskusyjne Google dla Firm są włączone

Przy każdym uruchomieniu GCDS:

  • ignoruje historię rozmów w grupie i wszystkie ustawienia, które są dostępne tylko w Grupach dyskusyjnych Google;
  • nie dodaje żadnych grup utworzonych na serwerze LDAP, które mają taki sam adres jak grupa utworzona przez użytkownika;
  • dodaje użytkowników, którzy istnieją na serwerze LDAP, ale nie w grupie.

W przypadku grup utworzonych przez użytkowników lub administratorów w aplikacji Grupy dyskusyjne Google GCDS:

  • nie usuwa tych grup, jeśli nie istnieją na serwerze LDAP;
  • nie usuwa użytkowników, którzy należą do grupy, ale nie istnieją na serwerze LDAP.

Synchronizowanie przy użyciu narzędzi Directory API

Interfejs Directory API służy do tworzenia własnego narzędzia do synchronizacji list adresowych na serwerze LDAP z Google Workspace. Ta opcja wymaga umiejętności z zakresu programowania. Dostęp do interfejsu Directory API.

Domyślne ustawienia synchronizowanych grup

W przypadku grup synchronizowanych z Grupami dyskusyjnymi Google stosowane są następujące ustawienia domyślne. Są one zawsze stosowane do synchronizowanych grup, nawet jeśli w ustawieniach udostępniania Grup dyskusyjnych Google dla Firm wskazano inne wartości grup organizacji.

Możesz jednak zmienić te ustawienia po synchronizacji.

Nazwa ustawienia Ustawienie domyślne
Pokazuj grupę w katalogu

Tak

Kto może wyświetlać grupę

Każda osoba w organizacji oraz wszyscy właściciele, menedżerowie i członkowie grupy

Kto może wyświetlać listę członków Wszyscy właściciele, menedżerowie i członkowie grupy
Kto może poprosić o dołączenie do grupy Każda osoba w organizacji
Zezwalaj na dołączanie użytkowników zewnętrznych

Nie

Kto może publikować

Wszyscy w internecie

Zezwalaj na publikowanie w internecie Dozwolone
Kto może dodawać, zapraszać i zatwierdzać członków Tylko właściciele i menedżerowie grup
Moderowanie wiadomości Wyłączone
Historia rozmowy Wyłączone

Edytowanie zsynchronizowanych grup

Grupy synchronizowane przy użyciu GCDS lub innych narzędzi Directory API można edytować:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem