OAuth: การจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ของ API

ข้อมูลสำคัญ: OAuth 1.0 2LO ถูกเลิกใช้งานไปตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2016 ฉะนั้น หากต้องการย้ายไปใช้มาตรฐานใหม่ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้บัญชีบริการ OAuth 2.0 ซึ่งมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน

ตำแหน่ง: การรักษาความปลอดภัย > การตั้งค่าขั้นสูง > การตรวจสอบสิทธิ์ > จัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ API

การทำงาน: หน้าจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ API ช่วยให้คุณควบคุมแอปพลิเคชันภายในที่กำหนดเองและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในการเข้าถึง Google API (ขอบเขต) ที่รองรับได้ โปรดดูรายการขอบเขตของ OAuth 2.0

ในหน้าจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ API ให้ลงทะเบียนไคลเอ็นต์ในการตั้งค่าอนุมัติไคลเอ็นต์ API ใหม่ โดยกรอกชื่อไคลเอ็นต์และขอบเขต จากนั้นคลิกอนุมัติ

กรอกชื่อไคลเอ็นต์ที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามให้มาและระบุขอบเขต เพิ่มไคลเอ็นต์ใหม่โดยกรอกชื่อไคลเอ็นต์ (คีย์ผู้ใช้ของ OAuth) และขอบเขต API แล้วคลิก "อนุมัติ" คุณควรยืนยันว่ารู้จักไคลเอ็นต์นี้และไคลเอ็นต์มีขอบเขตการเข้าถึงที่เหมาะสม เช่น เพิ่มรายการที่มี "4575686745" เป็นรหัสไคลเอ็นต์ และขอบเขตที่มีค่า "http://www.google.com/m8/feeds/, http://www.google.com/calendar/feeds/" เพื่ออนุญาตให้ www.plaxo.com เข้าถึง Contacts API และ Calendar API

คุณสามารถระบุ API ได้หลายรายการสำหรับแต่ละไคลเอ็นต์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น ถ้าต้องการอนุญาตให้เข้าถึงทั้ง Contacts API และ Documents List API ได้แก่ "http://www.google.com/m8/feeds/, http://docs.google.com/feeds/" รายการไคลเอ็นต์จะต้องไม่ซ้ำกันและต้องไม่มี 2 รายการในรายการสำหรับไคลเอ็นต์ OAuth เดียว คุณสามารถใช้ Google API ใดก็ได้ที่รองรับ OAuth แบบ 2 ทางสำหรับโดเมน G Suite

ไคลเอ็นต์ API ที่อนุมัติ
เพิ่ม API จากรายการไคลเอ็นต์ที่อนุมัติและขอบเขต

หลังจากเพิ่มไคลเอ็นต์แล้ว คุณสามารถลบไคลเอ็นต์ที่มีขอบเขต API ที่ระบุออกโดยคลิกลิงก์ "นำออก" 

ข้อควรระวัง: โปรดใช้ความระมัดระวังในการยกเลิกการเข้าถึง เนื่องจากแอปพลิเคชันที่อ้างอิงการอนุมัตินี้จะหยุดทำงานทันที

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นบุคคลที่สามสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการตั้งค่า OAuth สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน (หมายเหตุ: คุณต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่มีแอปพลิเคชันใน AppEngine ที่ต้องการลงทะเบียน)

คุณจะต้องเข้าใจวิธีสร้างและใช้บัญชีบริการ OAuth

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร