OAuth: zarządzanie dostępem klientów interfejsu API

Interfejsy API Google używają protokołu OAuth 2.0 do uwierzytelniania i autoryzacji. Google obsługuje typowe scenariusze korzystania z protokołu OAuth 2.0, takie jak serwer internetowy oraz aplikacje zainstalowane i działające po stronie klienta.

W konsoli administracyjnej Google możesz sterować dostępem aplikacji wewnętrznych i innych firm do obsługiwanych interfejsów API Google (zakresów). Więcej informacji zawiera lista zakresów OAuth 2.0.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej otwórz Zabezpieczeniaa potemUstawienia zaawansowane.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz linku Zabezpieczenia, kliknij Więcej opcji u dołu.

 3. Kliknij Zarządzaj dostępem klientów interfejsu API.
 4. Na stronie Zarządzaj dostępem klientów interfejsu API:
 • Dodawanie klienta: wpisz nazwę klienta (klucz klienta OAuth) określoną przez zewnętrznego dostawcę i zakres, a następnie kliknij Autoryzuj. Upewnij się, że znasz tego klienta i że ma on przydzielony odpowiednio mały zakres dostępu. 

  Dla każdego klienta możesz określić wiele interfejsów API, wpisując je oddzielone przecinkami. Na przykład aby zezwolić na dostęp zarówno do interfejsu Contacts API, jak i interfejsu Documents List API, ustaw zakres na „http://www.google.com/m8/feeds/, http://www.google.com/feeds/”. Możesz używać dowolnych zakresów OAuth 2.0 dla interfejsów API Google.
   
 • Usuwanie klienta: kliknij Usuń. Zachowaj ostrożność podczas unieważniania dostępu, ponieważ aplikacje, które korzystają z autoryzacji, przestaną natychmiast działać.

Autoryzowane klienty interfejsu API

Dodaj interfejsy API z listy zatwierdzonych klientów i zakresów.

Deweloperzy mogą uzyskać więcej informacji o tworzeniu kont usługi OAuth oraz rejestrowaniu i konfigurowaniu OAuth w swoich aplikacjach internetowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?