Gränser för Gmail-serverbegäranden

För att våra system ska fungera väl och ditt konto vara säkert finns det en gräns för hur många serverbegäranden som kan göras samtidigt från ett Gmail-konto. När gränsen har nåtts stängs kontot tillfälligt av. 

Om någon försöker logga in på ett avstängt konto visas ett felmeddelande på inloggningssidan. Administratörer kan se i användarlistan på administratörskonsolen vilken gräns som har uppnåtts och när åtkomsten kommer att återställas.

Hur länge är ett konto avstängt?

Kontot är normalt avstängt i en timme, men avstängningen kan vara i upp till 24 timmar. Efter avstängningsperioden återställs gränsen för antalet förfrågningar automatiskt och det går då att logga in på kontot. Ibland kan administratörer återställa Gmail-kontot tillfälligt

Möjliga orsaker och lösningar 

Nedan ser du möjliga orsaker och lösningar som kan hjälpa dig att ta reda på varför kontot stängdes av.   

Orsak Möjlig lösning
Att du använder en föråldrad e-postklient, eller att du har konfigurerat klienten att söka efter ny e-post för ofta. Håll e-postklienten uppdaterad och konfigurera den att söka efter nya meddelanden mindre ofta. Vi rekommenderar en gång var 15:e minut.

Att du skickar filer via fildelnings- eller fillagringsprogramvara.

Dela stora filer som kalkylark, foton och videor med Google Drive, Foto och YouTube.
 
Att webbläsarkonfigurationen har ändrats
 
Rensa webbläsarens cacheminne och cookies regelbundet och använd den senaste versionen av webbläsaren.
Att du har lagt till tillägg i webbläsaren.

Använd den senaste versionen av tilläggen och webbläsaren.  

Viktigt! Om kontot stängs av upprepade gånger avinstallerar du alla tillägg och tar reda på om de orsakar problemet genom att använda Gmail på ett olämpligt sätt.  

Att Google-kontot synkroniseras eller att du loggar in på flera datorer, klienter eller mobila enheter. Ta bort åtkomsten till Google-kontot från datorer, klienter eller mobila enheter som du inte använder. 
 
Att webbplatser och appar från tredje part har åtkomst till Google-kontot 

 

 

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt