Flytta från G Suite Enterprise for Education till Google Workspace for Education

Kampanjrabatten på tre år för full domänlicensiering för G Suite Enterprise for Education (GSEfE FDL) har löpt ut för många kunder. Under 2024 måste alla kunder flytta över sin G Suite Enterprise for Education-prenumeration till en Google Workspace for Education-utgåva.

Vad behöver jag göra?

Om du har en prenumeration på G Suite Enterprise for Education behöver du utvärdera dina alternativ och flytta över till Google Workspace for Education-utgåvan. Detta kan kräva samordning inom hela institutionen, så stäm av med återförsäljaren för att gå igenom överflyttningsalternativen. Följ stegen nedan om du vill ha mer information.

Om du har Google Workspace for Education Fundamentals, Google Workspace for Education Standard, Teaching and Learning Upgrade eller Google Workspace for Education Plus behöver du inte göra något.

Steg 1: Identifiera din nuvarande prenumerations- och licensieringsmodell

Det fanns tre licensieringsmodeller för G Suite Enterprise for Education.

  1. Full domänlicensiering för G Suite Enterprise for Education (GSEfE FDL) med kampanjrabatt och ett fast pris i tre år – du beställde GSEfE FDL hos återförsäljaren före den 31 oktober 2020 och fick kampanjrabatt och ett fast pris i tre år. Du har köpt licenser för alla heltidsanställda och fått tio kostnadsfria elevlicenser för varje betald personallicens.
  2. Full domänlicensiering för G Suite Enterprise for Education (GSEfE FDL) till försäljningspris – du har köpt licenser för alla heltidsanställda och fått tio kostnadsfria elevlicenser för varje betald personallicens.
  3. Partiell domänlicensiering för G Suite Enterprise for Education (GSEfE PDL) till försäljningspris – du har köpt minst 50 personallicenser eller licenser för 15 % av personalen, beroende på vilket som är högst. Du var inte berättigad till rabatter eller kostnadsfria elevlicenser.

Steg 2: Kontrollera prenumerationen

Du kan se din nuvarande prenumeration i administratörskonsolen. Du kan även prata med återförsäljaren.

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. På administratörskonsolen går du till menyn följt av Faktureringföljt avPrenumerationer.

    Under Prenumerationer ser du en lista över dina aktuella prenumerationer.

2021 bytte G Suite namn till Google Workspace. Om du hade G Suite Enterprise for Education ser du Google Workspace for Education Plus – äldre i administratörskonsolen.

Steg 3: Visa alternativen för överflyttning

Flytta över till ett erbjudande som passar dina produktbehov, din budget och din tidslinje. Education Standard och Education Plus är licensierade för alla heltidsregistrerade elever. Ytterligare licenser kan köpas till deltidselever, alumner eller andra. Priserna nedan visas i amerikanska dollar. Prata med återförsäljaren om regionala priser.

Öppna avsnitt  |  Komprimera alla och gå högst upp

Jag har GSEfE FDL med kampanjrabatt och tre års fast pris

Dina förnyelsealternativ för att behålla befintliga betalda funktioner:

Förnyelsealternativ Licensförändringar Funktionsförändringar Överflyttningskrav 2024
Education Plus
(rekommenderas)
5 USD per elev/år
En kostnadsfri personallicens för var fjärde betald elevlicens
Ingen förändring  ✅ Ingen överflyttning krävs ✅
GSEfE FDL till försäljningspris 48 USD per användare och år
Tio kostnadsfria elevlicenser för varje betald personallicens
Ingen förändring ✅ Överflyttning krävs under 2024

Överflyttningar från GSEfE FDL till Education Standard, Teaching and Learning Upgrade eller Education Fundamentals påverkar åtkomsten till befintliga funktioner. Prata med återförsäljaren om en överflyttning till dessa utgåvor. Du kan jämföra utgåvor sida vid sida och välja den som passar bäst för din institution.

Jag har GSEfE FDL till försäljningspris

Dina förnyelsealternativ för att behålla befintliga betalda funktioner:

Förnyelsealternativ Licensförändringar Funktionsförändringar Överflyttningskrav 2024
Education Plus
(rekommenderas)
5 USD per elev/år
En kostnadsfri personallicens för var fjärde betald elevlicens
Ingen förändring ✅ Ingen överflyttning krävs ✅

GSEfE FDL till försäljningspris

Ingen förändring.

48 USD per personalanvändare och år

Tio kostnadsfria elevlicenser för varje betald personallicens

Ingen förändring  ✅

Överflyttning krävs under 2024

Överflyttningar från GSEfE FDL till Education Standard, Teaching and Learning Upgrade eller Education Fundamentals påverkar åtkomsten till befintliga funktioner. Prata med återförsäljaren om en överflyttning till dessa utgåvor. Du kan jämföra utgåvor sida vid sida och välja den som passar bäst för din institution.

Jag har GSEfE PDL till försäljningspris

GSEfE PDL-licensmodellen har ingen direkt motsvarighet till en Google Workspace for Education-utgåva. Överflyttningen kan påverka befintliga funktioner. Prata med återförsäljaren om överflyttningen. Du kan jämföra utgåvor sida vid sida och välja den som passar bäst för din institution.

Förnyelsealternativ Licensförändringar Funktionsförändringar Överflyttningskrav 2024
Education Plus
(rekommenderas)
5 USD per elev/år
En kostnadsfri personallicens för var fjärde betald elevlicens
Utökade funktioner för alla licensierade användare Ingen överflyttning krävs ✅
Education Standard 3 USD per elev/år
En kostnadsfri personallicens för var fjärde betald elevlicens
Förlust av funktioner i Teaching and Learning. Mer information finns i Jämföra Education-utgåvor. Ingen överflyttning krävs ✅
Teaching and Learning Upgrade 48 USB per användare och år, eller 4 USD per användare och månad Förlust av säkerhetsfunktion. Mer information finns i Jämföra Education-utgåvor. Ingen överflyttning krävs ✅
GSEfE PDL till försäljningspris Ingen förändring 48 USD per personalanvändare/år Ingen förändring ✅ Överflyttning krävs under 2024

Vanliga frågor och svar

Öppna avsnitt  |  Komprimera alla och gå högst upp

Finns det rabatter för överflyttning till Education Plus?

Återförsäljare kan erbjuda rabatter vid fleråriga åtaganden. Diskutera dessa alternativ med återförsäljaren.

Är betalutgåvorna av Google Workspace for Education tillgängliga i andra valutor?

Ja, diskutera dessa alternativ med återförsäljaren.

Flyttas licenserna över automatiskt?

Vi har utformat överflyttningarna till Education Plus eller Education Standard för att bevara licenstilldelningen. Övergångar till Teaching and Learning Upgrade kan kräva att du som administratör hanterar och tilldelar licenser i administratörskonsolen. Mer information finns i Hantera och tilldela licenser.

Vad behöver jag veta om min data i den här överflyttningen? 

Om du behåller funktionerna genom att flytta över till Education Plus förlorar du ingen data. Om du nedgraderar din utgåva och förlorar en funktion, som utredningsverktyget, förlorar du data som är kopplad till den funktionen (till exempel sparade utredningar). Du kan få tillbaka funktionen och data om du uppgraderar inom 21 dagar. Annars måste du vänta tills efter 84 dagar innan du kan uppgradera till en utgåva med funktionen och data återställs inte.

Kan jag köpa GSEfE till försäljningspris från en annan återförsäljare?

Nej. GSEfE till försäljningspris är endast tillgängligt från din nuvarande återförsäljare.

Kan jag köpa betalutgåvorna av Google Workspace for Education direkt från Google?

Du kan köpa Teaching and Learning Upgrade i administratörskonsolen med en månatlig, flexibel faktureringsmodell. Education Plus och Education Standard säljs via återförsäljare.

Måste jag bekräfta institutionens fulla elevregistrering för att gå över till Education Plus och Education Standard?

Ja. Återförsäljaren ber dig att skicka ett verifieringsbrev för elevregistrering när du gör överflyttningen.

Jag har för närvarande GSEfE PDL. Vilka alternativ har jag?

Education Plus är den mest omfattande funktionen och den är mest jämförbar med GSEfE PDL. Du kan använda Teaching and Learning Upgrade om du enbart har behov av premiumfunktioner för undervisning och inlärning. Du kan använda Education Standard om du bara behöver premiumfunktioner för säkerhet och IT-administration. Mer information om utgåvorna finns i Jämföra Education-utgåvor.

Kan jag förnya till vilken GSEfE-utgåva som helst under 2024?

Nej. Alla GSEfE-kunder måste flytta över till en betalutgåva av Google Workspace for Education vid förnyelsen under 2024 för att behålla premiumfunktionerna. Återförsäljare kan inte förnya GSEfE-utgåvor under 2024.

Vad händer om jag inte gör något under 2024?

Om du inte gör något flyttas din domän över till Education Fundamentals, din GSEfE-prenumeration stängs av och du förlorar åtkomsten till premiumfunktioner och ytterligare lagringsutrymme. Du får möjlighet att uppgradera till Education Plus eller andra Education-utgåvor i framtiden.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny