เพิ่มและกำหนดค่าแอปของบุคคลที่สามหลายแอปพร้อมกัน

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเพิ่มและกำหนดค่าแอปของบุคคลที่สามหลายแอปด้วยไฟล์ค่าที่คั่นด้วยคอมมา (CSV) ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต CSV เปล่าได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google หรือจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่มีแอปของบุคคลที่สามทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบอยู่แล้วเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเข้าไปก็ได้

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

 • ไฟล์ CSV จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
 • ข้อมูลในคอลัมน์ประเภท รหัส การเข้าถึง และหน่วยขององค์กร จะแทนที่ข้อมูลเดิมในคอนโซลผู้ดูแลระบบเมื่ออัปโหลดไฟล์
 • สำหรับข้อมูลที่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง คุณก็เลือกลบคอลัมน์ ปล่อยข้อมูลไว้เหมือนเดิม หรือลบข้อมูลออกได้
 • หากลบข้อมูลทั้งหมดจากคอลัมน์ แต่ปล่อยให้มีคอลัมน์ดังกล่าวในไฟล์ CSV ระบบจะไม่นำข้อมูลที่มีอยู่ออกเมื่ออัปโหลดไฟล์
 • หากไม่ต้องการแก้ไขแอปใดแอปหนึ่ง คุณสามารถปล่อยให้มีแถวในสเปรดชีตหรือนำแถวออก หากคุณนำแอปออกจากไฟล์ ระบบจะไม่ลบแอป

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

เพิ่มและกำหนดค่าแอปจากไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดไฟล์ CSV
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่เมนู ""จากนั้น"" ความปลอดภัยจากนั้นการเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลจากนั้นการควบคุม APIจากนั้นจัดการการเข้าถึงแอปของบุคคลที่สาม
  คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการกำหนดค่าเฉพาะแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใน Google ให้คลิกดูรายการสำหรับแอปที่มีสิทธิ์เข้าถึง 
 4. คลิกรายการอัปเดตหลายรายการพร้อมกัน แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้ 
  • หากต้องการดาวน์โหลดเทมเพลต CSV เปล่า ให้คลิกดาวน์โหลดเทมเพลตเปล่า
  • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ CSV ด้วยแอปของบุคคลที่สามที่แสดงอยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว ให้คลิกดาวน์โหลดแอปที่กำหนดค่าไว้หรือดาวน์โหลดแอปที่เข้าถึง เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกดาวน์โหลด CSV ทั้งนี้คุณอาจต้องคลิกงาน "" ก่อน
 5. เปิดไฟล์ CSV ในแอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Google ชีตหรือ Microsoft Excel
  ไฟล์นี้จะมีคอลัมน์สำหรับแอตทริบิวต์ของแต่ละแอปที่กำหนดค่าไว้ 
ขั้นตอนที่ 2: ป้อนข้อมูลแอปและบันทึกไฟล์
 1. สำหรับแต่ละแอปที่คุณต้องการกำหนดค่า ให้ป้อนข้อมูลในคอลัมน์ในสเปรดชีต ดังนี้
  • (ไม่บังคับ) ชื่อแอป - ให้ป้อนชื่อแอป โดยการเปลี่ยนแปลงของชื่อแอปในไฟล์ CSV จะไม่อัปเดตในคอนโซลผู้ดูแลระบบ 
  • ประเภท - ให้ป้อน Android, iOS หรือ web application
  • รหัส - สำหรับเว็บแอป ให้ป้อนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ที่ออกให้กับแอปพลิเคชัน ส่วนสำหรับแอป Android และ iOS ให้ป้อนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth หรือรหัสแพ็กเกจหรือรหัสชุดที่แอปใช้ใน Google Play หรือ Apple App Store 
  • สิทธิ์เข้าถึง - ให้ป้อนเชื่อถือได้ ถูกบล็อก จำกัด หรือไม่ได้กำหนดค่า (ยกเลิกการกำหนดค่าแอปในหน่วยขององค์กรที่ระบุในคอลัมน์ "หน่วยขององค์กร")
  • หน่วยขององค์กร - ให้ป้อนเครื่องหมายทับ ("/") เพื่อใช้การตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงแอปกับทั้งโดเมน หากต้องการใช้การตั้งค่าการเข้าถึงกับบางหน่วยขององค์กร ให้เพิ่มแถวในสเปรดชีตสำหรับแต่ละหน่วยขององค์กร แล้วทําซ้ำคอลัมน์ชื่อแอป ประเภท และรหัส จากนั้นป้อนการตั้งค่าการเข้าถึงที่ต้องการ แล้วป้อนเส้นทางแบบเต็มและชื่อในหน่วยขององค์กร (เช่น "/org_unit_1/sub_unit_1")
 2. หลังจากที่กรอกข้อมูลในสเปรดชีตเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเป็นไฟล์ CSV (.csv)
ขั้นตอนที่ 3: อัปโหลดไฟล์
 1. คลิกแนบไฟล์ CSV ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้คุณอาจต้องคลิกรายการอัปเดตหลายรายการพร้อมกันก่อน
 2. เรียกดูและแนบไฟล์ CSV
 3. คลิกอัปโหลด

คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการอัปโหลดได้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับรายงานทางอีเมล

หากมีข้อผิดพลาด ให้ป้อนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนแล้วอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง หากเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล ให้ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกจากรายการงาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแก้ไขข้อผิดพลาด (ด้านล่างในหน้านี้)

แก้ไขข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดในขณะที่อัปโหลดไฟล์ CSV
ข้อผิดพลาด สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ไฟล์ไม่มีข้อมูล ภายในไฟล์ไม่มีข้อมูลใดอยู่ 
รูปแบบไฟล์หรือคอลัมน์ไม่ถูกต้อง: column name คอลัมน์ในไฟล์ควรเป็นชื่อแอป ประเภท รหัส สถานะการยืนยัน ผู้ใช้ บริการที่ส่งคำขอ การเข้าถึง บริการที่ส่งคำขอที่มีขอบเขต และหน่วยขององค์กร 
ไม่มีคอลัมน์ Column name ไม่พบคอลัมน์ที่จำเป็นต้องใช้ คอลัมน์ที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ ประเภท รหัส การเข้าถึง และหน่วยขององค์กร 
แถว nn: ไม่มี column name (ชื่อคอลัมน์) ไม่ได้ป้อนค่าในคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมีข้อมูลในแถวที่ระบุ ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นข้อผิดพลาด แถวที่ 2: ไม่มี "การเข้าถึง" หากคุณไม่ป้อนระดับการเข้าถึงของแอป ให้เพิ่มข้อมูลแล้วลองอีกครั้ง
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB ไฟล์ CSV มีขนาดเกิน 10 MB ให้เปิดไฟล์และแบ่งข้อมูลในตารางออกเป็นไฟล์ย่อยๆ บันทึกแต่ละไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ CSV โปรดใส่แถวส่วนหัวของคอลัมน์ไว้ในไฟล์ CSV ทั้งหมดด้วย
แถว nn: จำนวนคอลัมน์ไม่ถูกต้อง  จำนวนคอลัมน์ไม่ตรงกับจำนวนคอลัมน์ส่วนหัวสำหรับหนึ่งแถว ให้ตรวจสอบรายละเอียดแถวแล้วลองอีกครั้ง 
อ่านไฟล์ไม่ได้ โปรดตรวจสอบแล้วลองอีกครั้ง เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านไฟล์ ให้ตรวจสอบไฟล์แล้วลองอีกครั้ง
อ่านส่วนหัวไม่ได้ โปรดตรวจสอบแล้วลองอีกครั้ง ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดมีส่วนหัวที่ไม่ถูกต้อง ส่วนหัวของไฟล์ควรมีชื่อว่า ชื่อแอป ประเภท รหัส สถานะการยืนยัน ผู้ใช้ บริการที่ส่งคำขอ การเข้าถึง บริการที่ส่งคำขอที่มีขอบเขต และหน่วยขององค์กร ให้ตรวจสอบส่วนหัวแล้วลองอีกครั้ง
ไฟล์มีคอลัมน์ column name ซ้ำ ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดมีคอลัมน์ซ้ำกัน ให้นำคอลัมน์ที่ซ้ำกันออกแล้วลองอีกครั้ง
ประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์ CSV เท่านั้น ประเภทไฟล์ที่อัปโหลดไม่ได้อยู่ในรูปแบบ CSV ให้บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วลองอีกครั้ง 
แถว nn: แยกวิเคราะห์ไม่ได้ แยกวิเคราะห์แถวในไฟล์ CSV ไม่ได้ ให้ตรวจสอบรายละเอียดแถวแล้วลองอีกครั้ง
แถว nn: ประเภทแอปไม่ถูกต้อง แถวในไฟล์มีประเภทแอปที่ไม่ถูกต้อง ประเภทแอปที่ยอมรับ ได้แก่ Android, iOS หรือเว็บแอปพลิเคชัน
แถว nn: สถานะไม่ถูกต้อง แถวในไฟล์มีข้อมูลการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง คอลัมน์การเข้าถึงควรเป็นเชื่อถือได้ บล็อก หรือจำกัด ให้อัปเดตคอลัมน์แล้วลองอีกครั้ง
แถว nn: รายการซ้ำกัน คุณมีแถวซ้ำกัน ให้นำแถวที่ซ้ำกันออกแล้วลองอีกครั้ง
แถว nn: ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักเมื่อแยกวิเคราะห์แถว ให้ตรวจสอบรายละเอียดแถวแล้วลองอีกครั้ง 
ข้อผิดพลาดในไฟล์บันทึก
ข้อผิดพลาด สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ACTION FAILED: Validation ข้อมูลที่กรอกมีอักขระที่ไม่รองรับ ให้ตรวจสอบไฟล์แล้วลองอีกครั้ง
ACTION FAILED: UNKNOWN ERROR เกิดข้อผิดพลาดชั่วคราว ให้อัปโหลดไฟล์ CSV อีกครั้ง หรืออัปโหลดรายการเป็นกลุ่มที่เล็กลง 
INVALID_APP_IDENTIFIER

รหัสแอปที่คุณป้อนอย่างน้อย 1 รายการไม่ถูกต้อง

 • สำหรับเว็บแอป ให้ป้อนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ที่ออกให้กับแอปพลิเคชัน 
 • สำหรับแอป Android และ iOS ให้ป้อนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth หรือรหัสแพ็กเกจหรือรหัสชุดที่แอปใช้ใน Google Play หรือ App Store
INVALID_ORG_UNIT_PATH หน่วยขององค์กรที่ป้อนไม่ถูกต้อง ใฟ้อัปเดตหน่วยขององค์กรแล้วลองอีกครั้ง
CONFIGURATION_LIMIT_REACHED คุณมีแอปที่กำหนดค่าแล้วถึงขีดจำกัดหรือเกินขีดจำกัดที่ 15,000 แอป จำนวนแอปของบุคคลที่สามทั้งหมดที่คุณกำหนดค่าได้ (หลายรายการพร้อมกันและทีละรายการ) คือ 15,000 แอป ให้นำแถวเพิ่มเติมออกแล้วลองอีกครั้ง 
FIRST_PARTY_APP_ERROR รหัสแอปไม่ได้เป็นของแอปของบุคคลที่สาม และกำหนดค่าแอปไม่ได้ ให้นำแอปออกจากไฟล์แล้วลองอีกครั้ง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรี 14 วันได้เลย

อีเมลระดับมืออาชีพ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ การแชร์ปฏิทิน การประชุมวิดีโอ และอื่นๆ เริ่มต้นการทดลองใช้งาน G Suite ฟรีวันนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
6951389973033267001
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73010