Abonament roczny

Dotyczy to G Suite i Cloud Identity Premium.

Wybór abonamentu rocznego na usługę Google wiąże się z zakupem tej usługi na cały rok. Opłaty są naliczane co miesiąc w kwocie odpowiadającej części rocznego zobowiązania. Standardowa stawka w przypadku G Suite Basic wynosi 72 USD za konto użytkownika rocznie (jeśli płacisz w tej walucie). Czasami Google oferuje rabaty na G Suite w poszczególnych krajach.

Uwaga: abonament roczny jest zalecany dla organizacji o stałej lub rosnącej liczbie pracowników.

Dostępność

Dostępność abonamentu rocznego zależy od używanej subskrypcji i sposobu zarejestrowania konta. Abonament roczny nie jest dostępny, jeśli kupisz firmowe konto e-mail obsługiwane przez G Suite, korzystając z osobistego konta Gmail. Zobacz, kto może korzystać z abonamentu rocznego:

G Suite Enterprise

Abonament roczny nie jest dostępny, jeśli zarejestrujesz konto G Suite Enterprise przez internet.

Aby kupić abonament roczny na G Suite Enterprise, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Google lub lokalnym sprzedawcą.

G Suite Business

Abonament roczny nie jest dostępny, jeśli zarejestrujesz konto G Suite Business przez internet.

Aby kupić abonament roczny na G Suite Business, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Google lub lokalnym sprzedawcą.

G Suite Basic

Abonament roczny nie jest dostępny, jeśli zarejestrujesz konto G Suite Basic przez internet.

Aby kupić abonament roczny na G Suite Basic, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Google lub lokalnym sprzedawcą.

Cloud Identity Premium

Abonament roczny jest dostępny dla nowych klientów za pośrednictwem dowolnej metody rejestracji.

Klienci korzystający z abonamentu elastycznego mogą w dowolnej chwili przejść na abonament roczny.

Licencje użytkowników

W trakcie zakupu abonamentu rocznego określasz liczbę potrzebnych licencji. Następnie możesz dodawać i usuwać konta użytkowników, ale nie możesz przekroczyć liczby kupionych licencji. W razie potrzeby możesz dokupić licencje. Nie możesz jednak usuwać licencji ani obniżyć kwoty miesięcznej opłaty w trakcie trwania abonamentu rocznego. Jest to możliwe tylko podczas odnawiania umowy.

Nie można przenieść licencji między kontami usług Google – na przykład z jednego konta G Suite na inne.

Sposób obliczania płatności

Opłaty są naliczane w miesięcznych ratach stanowiących odpowiednią część rocznego zobowiązania. 

Opłaty za licencje użytkowników dokupione po pierwotnym zakupie są obliczane proporcjonalnie do czasu aktywności. Jeśli na przykład początkowo kupisz siedem licencji na G Suite Basic, a następnie dodasz trzy licencje w czwartym miesiącu zobowiązania, rozliczenie będzie wyglądało tak (w przypadku standardowych cen):

Miesiące 1–3: rejestracja z siedmioma licencjami   Koszt miesięczny
7 licencji = (7 x 72 USD za licencję rocznie) / 12 miesięcy = 42 USD
Miesiąc 4: dokupienie trzech licencji w szóstym dniu miesiąca   Koszt miesięczny
7 licencji = (7 x 72 USD za licencję rocznie) / 12 miesięcy = 42 USD
3 licencje rozliczone proporcjonalnie za 24 dni = (3 x 72 USD za licencję rocznie) / 12 miesięcy rozliczone proporcjonalnie za 24 dni = 14,40 USD
Suma     = 56,40 USD
Miesiące 5–12       Koszt miesięczny
10 licencji = (10 x 72 USD za licencję rocznie) / 12 miesięcy = 60 USD

Uwaga: możesz opłacić pełne zobowiązanie z góry, zamiast rozliczać się miesięcznie, przez dodanie środków na swoje konto. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokonywanie płatności ręcznej.

Anulowanie usługi

Subskrypcję możesz anulować wraz z wygaśnięciem rocznej umowy.

Jeśli anulujesz subskrypcję wcześniej, musisz zapłacić pełną kwotę pozostałego zobowiązania rocznego. W takim przypadku obciążymy Twoje konto opłatą w wysokości pozostałego salda.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?