Abonament roczny

Dotyczy to G Suite i Cloud Identity Premium.

Ceny G Suite Basic i G Suite Business wzrosną w kwietniu 2019 r. Klienci korzystający z abonamentu rocznego zapłacą nową cenę przy odnowieniu umowy, jeśli nastąpi ono w kwietniu 2019 roku lub później. Aby sprawdzić nową cenę, otwórz stronę Rozliczenia w konsoli administracyjnej.

Wybór abonamentu rocznego na usługę Google wiąże się z zakupem tej usługi na cały rok. W zależności od subskrypcji możesz otrzymać niższą stawkę za konto użytkownika. Opłaty są naliczane co miesiąc w kwocie odpowiadającej części rocznego zobowiązania.  Standardowa stawka w przypadku G Suite Basic wynosi 50 USD za konto użytkownika rocznie (jeśli płacisz w tej walucie). Google czasami oferuje specjalne zniżki dla klientów korzystających z abonamentu rocznego.

Uwaga: abonament roczny jest zalecany dla organizacji o stałej lub rosnącej liczbie pracowników.

Dostępność

Dostępność abonamentu rocznego zależy od kilku czynników, takich jak kraj czy subskrypcja.

Abonament roczny nie jest dostępny, jeśli kupisz firmowe konto e-mail obsługiwane przez G Suite, korzystając z osobistego konta Gmail. Zobacz, kto może korzystać z abonamentu rocznego:

G Suite Enterprise i Cloud Identity Premium

Abonament roczny jest dostępny dla nowych klientów za pośrednictwem dowolnej metody rejestracji.

Klienci korzystający z abonamentu elastycznego mogą w dowolnej chwili przejść na abonament roczny.

G Suite Business

Jeśli jesteś w Australii, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii:

  • Abonament roczny jest niedostępny dla nowych klientów.
  • Jeśli masz abonament roczny, możesz dalej z niego korzystać.
  • Jeśli abonament elastyczny został zarejestrowany na Twoim koncie w chwili, gdy abonament roczny był jeszcze oferowany w Twoim kraju, możesz w każdym momencie przejść na abonament roczny.

Jeśli jesteś w jakimkolwiek innym kraju:

G Suite Basic

Jeśli jesteś w Australii, Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii:

  • Abonament roczny jest niedostępny dla nowych klientów.
  • Jeśli masz abonament roczny, możesz dalej z niego korzystać.
  • Jeśli abonament elastyczny został zarejestrowany na Twoim koncie w chwili, gdy abonament roczny był jeszcze oferowany w Twoim kraju, możesz w każdym momencie przejść na abonament roczny.

Jeśli jesteś w jakimkolwiek innym kraju:

  • Abonament roczny jest dostępny dla nowych klientów za pośrednictwem dowolnej metody rejestracji.
  • Jeśli korzystasz z abonamentu elastycznego, możesz w każdym momencie przejść na abonament roczny.

Licencje użytkowników

W trakcie zakupu abonamentu rocznego określasz liczbę potrzebnych licencji. Następnie możesz dodawać i usuwać konta użytkowników, ale nie możesz przekroczyć liczby kupionych licencji. W razie potrzeby możesz dokupić licencje. Nie możesz jednak usuwać licencji ani obniżyć kwoty miesięcznej opłaty w trakcie trwania abonamentu rocznego. Jest to możliwe tylko podczas odnawiania umowy.

Nie można przenieść licencji między kontami usług Google – na przykład z jednego konta G Suite na inne.

Sposób obliczania płatności

Opłaty są naliczane w miesięcznych ratach stanowiących odpowiednią część rocznego zobowiązania. 

Opłaty za licencje użytkowników dokupione po pierwotnym zakupie są obliczane proporcjonalnie do czasu aktywności. Jeśli na przykład początkowo kupisz 7 licencji G Suite Basic, a następnie dodasz 3 licencje w czwartym miesiącu zobowiązania, rozliczenie będzie wyglądało tak:

Miesiące 1–3: rejestracja z 7 licencjami   Koszt miesięczny
7 licencji = (7 x 48 EUR za licencję rocznie) / 12 miesięcy = 28 EUR
Miesiąc 4: dokupienie 3 licencji w szóstym dniu miesiąca   Koszt miesięczny
7 licencji = (7 x 48 EUR za licencję rocznie) / 12 miesięcy = 28 EUR
3 licencje rozliczone proporcjonalnie za 24 dni = (3 x 48 EUR za licencję rocznie) / 12 miesięcy rozliczone proporcjonalnie za 24 dni = 9,6 EUR
Łącznie     = 37,6 EUR
Miesiące 5–12       Koszt miesięczny
10 licencji = (10 x 48 EUR za licencję rocznie) / 12 miesięcy = 40 EUR

Uwaga: możesz opłacić pełne zobowiązanie z góry, zamiast rozliczać się miesięcznie, przez dodanie środków na swoje konto. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokonywanie płatności ręcznej.

Anulowanie usługi

Subskrypcję możesz anulować wraz z wygaśnięciem rocznej umowy.

Jeśli anulujesz subskrypcję wcześniej, musisz zapłacić pełną kwotę pozostałego zobowiązania rocznego. W takim przypadku obciążymy Twoje konto opłatą w wysokości pozostałego salda.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?