Abonament elastyczny

Dotyczy to G Suite i Cloud Identity Premium.

W przypadku Dysku Google Enterprise zobacz Jak działają płatności za Dysk Enterprise.

W ramach abonamentu elastycznego opłaty są naliczane co miesiąc na kwotę odpowiadającą liczbie kont użytkowników aktywnych w danym miesiącu. Na przykład standardowe ceny w dolarach amerykańskich to:

Google czasami oferuje specjalne zniżki dla klientów korzystających z abonamentu elastycznego.

Abonament elastyczny najlepiej sprawdza się w organizacjach ze zmienną liczbą pracowników.

Konta użytkowników

Abonament elastyczny pozwala w dowolnej chwili dodawać i usuwać konta użytkowników, co powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie miesięcznego zobowiązania. Jest to więc idealne rozwiązanie dla firm, w których występuje znaczna rotacja pracowników. Na przykład kurort wypoczynkowy może zwiększać swoje zatrudnienie w okresie letnim i zmniejszać je w pozostałej części roku. Abonament elastyczny pozwala takim firmom zapewnić pracownikom tymczasowym dostęp do usługi G Suite lub Cloud Identity Premium i daje możliwość płacenia za nią tylko wtedy, gdy jest używana. Niepotrzebne konta użytkowników można usunąć, gdy korzystające z nich osoby opuszczą organizację. Opłaty są naliczane tylko za aktywne konta.

Sposób obliczania płatności

Opłaty za dany miesiąc są pobierane na początku następnego miesiąca. Jeśli na przykład kupisz siedem kont użytkowników w ramach abonamentu elastycznego G Suite Basic, to na początku kolejnego miesiąca naliczymy opłatę w wysokości 42 USD (7 kont użytkowników x 6 USD za konto). Jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian w rozmiarze abonamentu i nadal będziesz korzystać z siedmiu kont użytkowników, to do czasu jego anulowania standardowo będziemy Cię obciążać kwotą 42 USD każdego miesiąca.

Opłaty za konta użytkowników dodane lub usunięte w trakcie miesiąca są naliczane proporcjonalnie do czasu ich aktywności. Jeśli na przykład dodasz konto 1 kwietnia i usuniesz je 15 dnia tego samego miesiąca, to zapłacisz za pół miesiąca aktywności konta.

Uwaga: zamiast korzystać z miesięcznych płatności, możesz zapłacić za subskrypcję z wyprzedzeniem przez dodanie środków na swoje konto. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dokonywanie płatności ręcznej i wpłacanie należności przed terminem.

Anulowanie usługi

Subskrypcję w ramach abonamentu elastycznego możesz anulować w dowolnym momencie. Zapłacisz tylko za czas aktywności usługi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?