Abonament elastyczny

Dotyczy to G Suite i Cloud Identity Premium.

W przypadku Dysku Google Enterprise zobacz Jak działają płatności za Dysk Enterprise.

Ceny G Suite Basic i G Suite Business wzrosną w kwietniu 2019 r. Klienci korzystający z abonamentu rocznego zapłacą nową cenę przy odnowieniu umowy, jeśli nastąpi ono w kwietniu 2019 roku lub później. Aby sprawdzić nową cenę, otwórz stronę Rozliczenia w konsoli administracyjnej.

W ramach abonamentu elastycznego opłaty są naliczane co miesiąc na kwotę odpowiadającą liczbie kont użytkowników aktywnych w danym miesiącu. Na przykład standardowe ceny w dolarach amerykańskich to:

Google czasami oferuje specjalne zniżki dla klientów korzystających z abonamentu elastycznego.

Abonament elastyczny najlepiej sprawdza się w organizacjach ze zmienną liczbą pracowników.

Konta użytkowników

Abonament elastyczny pozwala w dowolnej chwili dodawać i usuwać konta użytkowników, co powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie miesięcznego zobowiązania. Jest to więc idealne rozwiązanie dla firm, w których występuje znaczna rotacja pracowników. Na przykład kurort wypoczynkowy może zwiększać swoje zatrudnienie w okresie letnim i zmniejszać je w pozostałej części roku. Abonament elastyczny pozwala takim firmom zapewnić pracownikom tymczasowym dostęp do usługi G Suite lub Cloud Identity Premium i daje możliwość płacenia za nią tylko wtedy, gdy jest używana. Niepotrzebne konta użytkowników można usunąć, gdy korzystające z nich osoby opuszczą organizację. Opłaty są naliczane tylko za aktywne konta.

Sposób obliczania płatności

Opłaty za dany miesiąc są pobierane na początku następnego miesiąca. Jeśli na przykład kupisz 7 kont użytkowników w ramach abonamentu elastycznego, to na początku kolejnego miesiąca naliczymy opłatę w wysokości 28 EUR (7 kont użytkowników x 4 EUR za konto). Jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian w rozmiarze subskrypcji i nadal będziesz korzystać z 7 kont użytkowników, to do czasu jej anulowania będziemy Cię obciążać kwotą 28 EUR każdego miesiąca.

Opłaty za konta użytkowników dodane lub usunięte w trakcie miesiąca są naliczane proporcjonalnie do czasu ich aktywności. Jeśli na przykład dodasz konto 1 kwietnia i usuniesz je 15 dnia tego samego miesiąca, to zapłacisz za pół miesiąca aktywności konta.

Uwaga: zamiast korzystać z miesięcznych płatności, możesz zapłacić za subskrypcję z wyprzedzeniem przez dodanie środków na swoje konto. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dokonywanie płatności ręcznej i wpłacanie należności przed terminem.

Anulowanie usługi

Subskrypcję w ramach abonamentu elastycznego możesz anulować w dowolnym momencie. Zapłacisz tylko za czas aktywności usługi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?