Lägga till en BIMI TXT-post hos domänleverantören

Lägga till varumärkets logotyp i utgående e-post

Aktivera varumärkesindikatorer för meddelandeidentifiering (BIMI) för domänen. Lägg till en DNS TXT-post för BIMI hos domänleverantören.

Steg 1. Skapa BIMI-posten

BIMI-posten är en textrad som innehåller webbadressen till varumärkeslogotypen för Scalable Vector Graphics (SVG). Använd exemplen i det här avsnittet för att skapa din egen post.

Obs!

  • Webbadresserna i det här avsnittet är exempel. Ersätt dem med webbadresserna för SVG-avbildningen och VMC-filerna (Verified Mark Certificates) Privacy Enhanced Mail (PEM).
  • I BIMI-postens syntax ser siffran 1, versalen av bokstaven i (I) och gemenen av bokstaven L (l) likadana ut. Var uppmärksam på dessa olika tecken i BIMI-posten.

Exempel på BIMI-poster

Detta är en BIMI-exempelpost som inkluderar ett VMC. I posten ingår två exempeladresser. Byt ut exempeladresserna mot webbadresser för dina egna BIMI-filer:

  • Webbadressen för logotypens SVG-fil på den offentliga webbservern.
  • Webbadress för ditt VMC på den offentliga webbservern. Gmail kräver ett VMC för visning av BIMI-logotyper i Gmails inkorg.

v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/bimi-logo.svg;a=https://images.solarmora.com/brand/certificate.pem

Detta är en BIMI-exempelpost som inte använder ett VMC. Ersätt exempeladressen med webbadressen för din even SVG-filplats.

v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/bimi-logo.svg

Steg 2. Lägg till BIMI-posten hos domänleverantören

Aktivera BIMI för domänen genom att lägga till en DNS TXT-post för BIMI hos domänleverantören.

Om du behöver hjälp med att lägga till en DNS-post hos domänleverantören går du till domänleverantörens dokumentation. Stegen varierar mellan olika leverantörer.

Kom ihåg:

  • Fältnamnen i stegen nedan kan se annorlunda ut för din domänleverantör. Fältnamnen för DNS TXT-poster kan variera mellan olika leverantörer.
  • Det kan ta upp till 48 timmar innan BIMI börjar fungera och logotyper visas i mottagarens inkorg.

Lägg till en DNS TXT-post för BIMI:

  1. Logga in på hanteringskonsolen för domänvärden.
  2. Leta upp sidan där du uppdaterar DNS-poster för domänen.
  3. Ange de här värdena i formuläret för domänleverantörens DNS-poster:
Fält Värde som ska väljas eller anges Beskrivning
Typ TXT Detta är DNS-posttypen.
Värd default._bimi.solarmora.com Använd default._bimi. följt av din egen rotdomän. Vissa domänleverantörer fyller på rotdomännamnet automatiskt. I annat fall anger du rotdomänen manuellt.
Värde v=BIMI1;l=https://images.solarmora.com/brand/
bimilogo.svg;a=https://images.solarmora.com/
brand/certificate.pem
Ange BIMI-posten. Ersätt exempeladresserna som visas här med dina egna webbadresser.
TTL 1 timme (3 600 sekunder) Ställ in TTL på motsvarigheten till en timme.

Nästa steg

När du har lagt till BIMI-posten på domänen är du klar med konfigurationen av BIMI för domänen. Det kan ta upp till 48 timmar innan BIMI börjar fungera.

Följ rekommendationerna i Felsöka BIMI-problem om problem uppstår.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1952013847753617086