Tworzenie i przesyłanie pliku z logo marki

Dodawanie logo marki do e-maili wychodzących

Logo marki to plik SVG (Scalable Vector Graphics), który musisz przesłać na publiczny serwer WWW w swojej domenie. SVG to format pliku z grafiką wektorową oparty na otwartym standardzie.

Wymagania i zalecenia dotyczące pliku SVG

Wymagania BIMI dotyczące logo marki mają na celu zapewnienie możliwości wyświetlania logo w różnych rozdzielczościach. Wymagania te zapewniają również weryfikację logo, w tym kontrolę jego bezpieczeństwa.

Aby plik SVG wyświetlał się poprawnie w skrzynce odbiorczej adresata obok Twojej wiadomości, musi spełniać następujące wymagania:

 • Musi być w formacie SVG Tiny Portable/Secure (SVG Tiny PS), który jest wersją formatu SVG.
 • Atrybut baseProfile musi mieć wartość tiny-ps.
 • Atrybut version musi mieć wartość 1.2.
 • Plik musi zawierać element <title> z nazwą Twojej organizacji. Nie ma ścisłych wymagań dotyczących wartości tego elementu.
 • Plik nie może zawierać linków zewnętrznych ani odniesień innych niż wskazujące przestrzenie nazw XML.
 • Plik nie może zawierać skryptów, animacji ani innych elementów interaktywnych.
 • Element główny <svg> nie może zawierać atrybutów x= ani y=.

Zalecamy przestrzeganie tych dodatkowych wytycznych dotyczących pliku SVG w celu zapewnienia zgodności z klientami poczty e-mail obsługującymi standard BIMI:

 • Obraz powinien być kwadratowy, a grafika wyśrodkowana.
 • Plik powinien być jak najmniejszy. Zalecamy rozmiar mniejszy niż 32 KB.
 • Tło powinno być w jednolitym kolorze. Przezroczyste tło nie zawsze jest wyświetlane poprawnie.
 • Plik powinien zawierać element <desc> (opis) umożliwiający obsługę ułatwień dostępu.

Krok 1. Utwórz plik SVG z logo marki

Obecnie nie istnieją narzędzia do tworzenia plików SVG spełniających wszystkie wymagania BIMI. Aby zapewnić zgodność z tymi wymaganiami, plik SVG zwykle trzeba zmodyfikować ręcznie w edytorze tekstu lub za pomocą specjalnego skryptu.

Poznaj zalecane narzędzia do tworzenia pliku SVG BIMI.

Tworzenie pliku SVG spełniającego wymagania BIMI za pomocą programu Illustrator i edytora tekstu

Plik SVG możesz utworzyć w programie Adobe Illustrator, a następnie wprowadzić w pliku drobne zmiany za pomocą edytora tekstu. Tworząc plik SVG, pamiętaj o stosowaniu się do wymagań i zaleceń dotyczących plików SVG.

 1. Otwórz źródłowy obraz wektorowy w programie Illustrator.
 2. Obraz wektorowy nie może zawierać: bitmap, linków do innych plików, tekstu ani obiektów zgrupowanych. Aby zachować w pliku tekst jako obiekt, użyj funkcji Create outlines (Utwórz kontury) programu Illustrator.
 3. Wybierz File > Save As… (Plik > Zapisz jako…).
 4. W oknie Save As (Zapisywanie jako):
  • Wpisz nazwę pliku w polu Save As (Zapisz jako). Zalecamy używanie tylko małych liter i łączników, na przykład mojamarka-bimi.svg. Nie używaj znaków specjalnych.
  • Jako Format wybierz SVG (svg). Nie wybieraj SVG Compressed (svgz) (Skompresowany SVG).
 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
 6. W oknie SVG Options (Opcje SVG):
  • W polu SVG Profiles (Profile SVG) wybierz SVG Tiny 1.2.
  • Jako Image Location (Lokalizacja obrazu) wybierz Preserve (Zachowaj).
 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać plik.
 8. Otwórz plik w edytorze tekstu. Będziesz edytować pierwszą część pliku, która wygląda podobnie do tego fragmentu:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <!-- Generator: Adobe Illustrator 25.3.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->

  <svg version="1.2" baseProfile="tiny" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px"

  y="0px" viewBox="0 0 742.23 828.45" overflow="visible" xml:space="preserve">

  <g id="design">

  <g>

  <!-- Generator: Adobe Illustrator 25.3.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->

  <svg version="1.2" baseProfile="tiny-ps" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px"

  overflow="visible" xml:space="<title>Usługi Solarmora</title>

  <g id="design">

 1. Zmień wiersze 3 i 4 pliku tekstowego:
  • Upewnij się, że atrybut svg version ma wartość 1.2. Jeśli jest inna, zmień ją na 1.2.

  • Zmień wartość base Profile na tiny-ps.
  • Usuń atrybuty xy wraz z ich wartościami.
  • Dodaj tag <title> i jego wartość, jak przedstawiono w przykładzie w kroku 8. Dodany tytuł musi znajdować się po <svg i przed <g>.
 2. Po zakończeniu edycji upewnij się, że pierwsza część pliku wygląda podobnie do tego fragmentu:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <!-- Generator: Adobe Illustrator 25.3.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->

  <svg version="1.2" baseProfile="tiny-ps" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px"

  overflow="visible" xml:space="<title>Usługi Solarmora</title>

  <g id="design">
   
 3. Zapisz zmiany w pliku tekstowym. Plik musi mieć rozszerzenie .svg.

Następnie prześlij plik SVG na publiczny serwer WWW w swojej domenie.

Krok 2. Prześlij plik SVG na publiczny serwer WWW

Prześlij plik SVG na swój publiczny serwer WWW.

Serwer WWW musi być w tej samej domenie co serwer wychodzącej poczty e-mail. Jest to domena, w której włączono BIMI przez wykonanie czynności opisanych w artykule Dodawanie rekordu TXT BIMI u dostawcy domeny.

Skopiuj adres URL pliku SVG. Ten URL umieścisz w rekordzie TXT BIMI.

Dalsze kroki

Uzyskaj certyfikat VMC (Verified Mark Certificate) lub przejdź od razu do swojego dostawcy domeny i dodaj rekord TXT BIMI. Aby logo BIMI było wyświetlane w skrzynce odbiorczej w Gmailu, nadawcy muszą mieć certyfikat VMC.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73010
false
false