Pomoc dla użytkowników zarządzanych urządzeń z Androidem

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator G Suite możesz zarządzać urządzeniami użytkowników z Androidem, które są zarejestrowane w systemie zarządzania. Jeśli korzystasz z zaawansowanego zarządzania urządzeniami, użytkownicy muszą zainstalować aplikację Google Apps Device Policy, aby umożliwić Ci stosowanie zasad zabezpieczeń na urządzeniach. Szczegółowe informacje na temat tej aplikacji znajdziesz w artykule Informacje o Google Apps Device Policy na Androida.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami z Androidem

Otwórz wszystko   |  Zamknij wszystko

Komunikaty o błędach

Nie udało się uwierzytelnić. Wpisz swoje hasło jeszcze raz i spróbuj ponownie.

Ten komunikat o błędzie może się pojawić, gdy użytkownik zainstaluje aplikację Google Apps Device Policy i spróbuje ją skonfigurować przy użyciu swojego konta G Suite.

Użytkownik powinien kilka razy ponownie wykonać krok 2 opisany w artykule Używanie Google Apps Device Policy na urządzeniu z Androidem, wybierając swoje konto G Suite. Gdy pokazywany jest ten komunikat o błędzie, może być konieczne ponowne wpisanie hasła.

Jeśli błąd będzie nadal występował i użytkownik włączył weryfikację dwuetapową na swoim koncie, będzie musiał wpisać hasło do aplikacji zamiast hasła do G Suite na urządzeniu.

Błąd podczas logowania się na [adres e-mail].

Ten komunikat o błędzie może się pojawić na pasku stanu Androida u góry ekranu podczas konfigurowania aplikacji Google Apps Device Policy.

Gdy użytkownik kliknie komunikat o błędzie na urządzeniu, zostanie wyświetlony ekran z komunikatem „Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe lub Twoje konto zostało zmienione. Ponownie wprowadź swoje hasło”. Poproś użytkownika, by jeszcze raz wpisał hasło.

Jeśli użytkownik ma włączoną weryfikację dwuetapową, musi wpisać na urządzeniu hasło do aplikacji zamiast hasła do G Suite.

Twoja domena wymaga zarządzania telefonem komórkowym. Zainstaluj aplikację Google Apps Device Policy, aby wymuszać zasady bezpieczeństwa wymagane przez konto [adres e-mail].

Użytkownik może zobaczyć ten komunikat o błędzie, jeśli włączono aktywację urządzeń, a użytkownik jeszcze nie zainstalował Google Apps Device Policy na urządzeniu. Poproś użytkownika, aby kliknął przycisk pobierania na urządzeniu w celu pobrania aplikacji.

Zarządzane konto już istnieje. Na tym urządzeniu może być aktywne tylko jedno konto zarządzane. 

Jeśli użytkownik doda więcej zarządzanych kont G Suite na urządzeniu należącym do firmy lub urządzeniu z profilem do pracy, może zobaczyć tę wiadomość. Jeśli do urządzenia zostanie dodanych kilka kont zarządzanych z różnymi zasadami zarządzania urządzeniami, mogą wystąpić konflikty. Użytkownik musi usunąć z urządzenia wszystkie zarządzane konta oprócz jednego. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Usuwanie konta z urządzenia z Androidem

To urządzenie jest narażone na zagrożenia. Administrator je wyłączył.

Jeśli użytkownik zobaczył ten błąd, jego urządzenie zostało przejęte. Mogło na przykład zostać zrootowane (jest to proces, który wyłącza ograniczenia na urządzeniu). Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, konto firmowe użytkownika nie będzie synchronizowane z urządzeniem. 

Alerty i powiadomienia

Użytkownik zobaczy alert lub powiadomienie na swoim urządzeniu w takich sytuacjach:

  • Blokada ekranu nie została skonfigurowana na urządzeniu. Użytkownik może kliknąć alert, aby skonfigurować blokadę ekranu.
  • Użytkownik nie zarejestrował jeszcze urządzenia w systemie zarządzania urządzeniami mobilnymi. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Konfigurowanie aplikacji Google Apps Device Policy na urządzeniu.
  • Urządzenie jest zarejestrowane w systemie zarządzania urządzeniami mobilnymi, ale oczekuje na zatwierdzenie lub zostało zablokowane przez administratora. Więcej informacji na temat zatwierdzania urządzeń znajdziesz w artykule Zatwierdzanie urządzeń mobilnych na potrzeby zarządzania.
  • Trwa rejestrowanie urządzenia.
  • Urządzenie nie było synchronizowane z systemem zarządzania urządzeniami mobilnymi przez ponad 24 godziny.
  • Administrator wyłączył synchronizację urządzeń z Androidem. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfigurowanie synchronizacji urządzeń niezarządzanych.
Najczęstsze pytania

Jak użytkownik może odinstalować aplikację Google Apps Device Policy?

Zobacz Odinstalowywanie aplikacji Google Apps Device Policy.

Jak zdalnie wyczyścić pamięć urządzenia?

Zobacz Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego.

Jak mogę sprawdzić wersję Androida, którą użytkownik ma na swoim telefonie?

Na urządzeniu użytkownika kliknij Ustawienia a potem Informacje o telefonie a potem Informacje o oprogramowaniu. Aby można było używać aplikacji Google Apps Device Policy, na telefonie musi być zainstalowany Android 2.2 lub nowszy.

Jak sprawdzić, czy użytkownik ma na urządzeniu skonfigurowany profil do pracy?

Na urządzeniu użytkownika otwórz Ustawienia a potem Konta. Konta zarządzane znajdują się w sekcji Praca.

Jak użytkownicy mogą zaktualizować Androida do najnowszej wersji?

Uaktualnienia zwykle zależą od operatora. Skontaktuj się z operatorem użytkownika, aby uzyskać więcej informacji o cyklu aktualizacji oprogramowania.

Nie widzę Google Play na urządzeniu. Jak uzyskać do niego dostęp?

6 marca 2012 r. nastąpiła zmiana marki z Android Market na Google Play. Starsze urządzenia mogą wciąż odwoływać się do aplikacji jako „Android Market” lub „Market”.

Chcę używać aplikacji tylko dla określonej grupy w mojej domenie. Czy mogę wdrożyć tę aplikację dla poszczególnych użytkowników lub grup?

Tak. Możesz tworzyć jednostki organizacyjne i stosować określone zasady dla członków każdej jednostki. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa struktura organizacyjna.

W jakich krajach jest dostępna aplikacja Google Apps Device Policy?

Aplikacja ta powinna być dostępna we wszystkich krajach, w których jest dostępna usługa G Suite. Jeśli nie możesz skonfigurować Google Apps Device Policy w swojej organizacji, skontaktuj się z zespołem pomocy G Suite.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?