Rekomendacje na temat nazw zasobów w Kalendarzu Google

Aby ułatwić użytkownikom Kalendarza Google rozpoznawanie sal i zasobów, zalecamy stosowanie konwencji nazewnictwa zasobów. Możesz na przykład do każdego zasobu dodać uporządkowane informacje takie jak nazwa budynku, jego pojemność i wyposażenie.

Zasoby sal konferencyjnych

Jednym z sugerowanych formatów nazw zasobów jest:

[skrót miasta]-[budynek]-[piętro] [nazwa pomieszczenia] ([pojemność]) [sprzęt audio/wideo]

Przykład:

GDA-14-12-Sala posiedzeń (15) Wideo

Jest to pokój konferencyjny znajdujący się w Gdańsku w budynku 14 na 12 piętrze. Jego nazwa to Sala posiedzeń. Może pomieścić 15 osób i jest wyposażony w sprzęt do wideokonferencji.

Inne zasoby

Aby odróżnić wszystkie inne typy zasobów od sal konferencyjnych, zalecamy korzystanie z formatu opisanego poniżej.

[(typ zasobu)]-[skrót miasta]-[budynek]-[piętro lub lokalizacja]-[sprzęt audio/wideo]
 

W tym formacie nazwy wszystkich zasobów, które nie są salami konferencyjnymi, rozpoczynają się od znaku „(”, dzięki czemu się z nimi nie mieszają. W idealnej sytuacji nazwy wszystkich zasobów niebędących salami konferencyjnymi wyświetlają się u dołu listy zasobów.

Przykłady nazw zasobów, które nie są salami konferencyjnymi Opis

(Biuro gościnne)-Warszawa-44-2-245C

To biuro gościnne znajduje się w Warszawie w budynku 44 na 2 piętrze. Numer biura to 245, a oznaczenie biurka to „C”.
(Rower)–Poznań–43–Hol–Rower–1 To jest rower znajdujący się w holu budynku 43 w Poznaniu. Dodatkowo wiemy, że to jest „Rower 1” (a nie „Rower 2” lub „Rower 3”).
(Auto)–GDA–Prius–Siedziba–Płn.–4 To jest samochód znajdujący się w Gdańsku. Model Prius został zaparkowany w siedzibie firmy na parkingu północnym na stanowisku 4.
(Kamera)–Wrocław–Hol–Kamera–HD–2+statyw+baterie Ta kamera jest przechowywana w holu wrocławskiego biura. To kamera nagrywająca w jakości HD, która ma oznaczenie „2”. Jej wyposażenie obejmuje statyw i baterie.

Wyświetlanie zasobów i hierarchie

Sposób wyświetlania zasobów na liście sal zależy od tego, czy są przypisane do budynków:

  • Zasoby nieprzypisane do budynków: mają w nazwie znak „-” zastosowany jako separator poziomów. Utworzenie ponad 10 zasobów z nazwami zawierającymi myślniki powoduje automatyczne wygenerowanie hierarchii. Jeśli w grupie nagłówka jest więcej niż 100 zasobów, to taka grupa jest dzielona na nagłówki podrzędne. Wszystkie zasoby bez nagłówków podrzędnych są wymienione w głównej grupie nagłówka.
  • Zasoby przypisane do budynków: budynki są wymienione w postaci sekcji rozwijanych. Po rozwinięciu sekcji budynku pokazują się przypisane do niego zasoby.

Przykład:

Zasoby nieprzypisane do budynków Przypisane do budynków ZRH-BiuroA i SFO-BiuroB

Przykłady nazw zasobów:

  • CH-ZRHA-UlubionaSala’1 [telefon, sprzęt do wideokonferencji]
  • CH-ZRHA-DrugaUlubionaSala’1 [telefon, sprzęt do wideokonferencji]
  • US-SFO-SalawSFO’2 [telefon, sprzęt do wideokonferencji]

Przykłady nazw wygenerowanych automatycznie:

  • ZRH-BiuroA-1-UlubionaSala (4) [telefon, sprzęt do wideokonferencji]
  • ZRH-BiuroA-1-DrugaUlubionaSala (2) [telefon, sprzęt do wideokonferencji]
  • SFO-BiuroB-SalawSFO (2) [telefon, sprzęt do wideokonferencji]

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem