Kiểm soát quảng cáo bạn nhìn thấy khi xem chúng

Nội dung trong bài viết này:

Nơi bạn có thể kiểm soát quảng cáo của mình

Thông qua công cụ Trung tâm quảng cáo của tôi và phần Thông tin về quảng cáo này, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trải nghiệm quảng cáo của mình. Dù đang sử dụng các dịch vụ của Google như YouTube và Tìm kiếm hay những trang web hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo, bạn đều có thể chặn quảng cáo, báo quảng cáo vi phạm, tìm hiểu xem ai đã trả tiền cho một quảng cáo, v.v.

Công cụ Trung tâm quảng cáo của tôi trên quảng cáo

Bạn có thể mở Trung tâm quảng cáo của tôi ngay trên những quảng cáo bạn thấy trên các dịch vụ của Google như Tìm kiếm và YouTube. Trong Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể:

 • Chặn một quảng cáo
 • Báo cáo quảng cáo vi phạm
 • Nhấn thích một quảng cáo
 • Tuỳ chỉnh quảng cáo bạn sẽ thấy
 • Tìm hiểu thêm về nhà quảng cáo này
 • Xem thông tin nào đã được dùng để hiển thị quảng cáo đó
Trung tâm quảng cáo của tôi sẽ được triển khai dần trên tất cả các dịch vụ của Google trong năm 2023. Có thể bạn sẽ không thấy ngay tất cả các tính năng sau đây trên tất cả các dịch vụ của Google.

Thông tin về quảng cáo này

Bạn có thể mở phần Thông tin về quảng cáo này ngay trên những quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web và ứng dụng của đối tác. Các trang web và ứng dụng của đối tác sử dụng công nghệ của Google để hiển thị quảng cáo. Các trang web/ứng dụng này không thuộc quyền sở hữu và điều hành của Google. Trong phần Thông tin về quảng cáo này, bạn có thể:

 • Chặn một quảng cáo
 • Báo quảng cáo vi phạm
 • Tìm hiểu thêm về nhà quảng cáo này
 • Xem thông tin nào đã được dùng để hiển thị quảng cáo đó
Không phải trang web hay ứng dụng nào cũng sử dụng công nghệ của Google để hiển thị quảng cáo. Nhiều trang web và ứng dụng sử dụng các nền tảng quảng cáo khác để hiển thị quảng cáo.

Chặn một quảng cáo

Thông qua công cụ Trung tâm quảng cáo của tôi và phần Thông tin về quảng cáo này, bạn có thể chặn những quảng cáo mà bạn không muốn thấy. Sau khi bạn chặn một quảng cáo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo bạn không thấy quảng cáo đó trên các dịch vụ của Google hoặc trên các trang web đối tác khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Trên Google

Cách chặn một quảng cáo trên các dịch vụ của Google như Tìm kiếm và YouTube:

 1. Trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Thêm.
 2. Chọn Chặn quảng cáo .

Trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google

Cách dừng xem một quảng cáo trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google:

 1. Trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Đóng.
 2. Chọn Chặn quảng cáo này.

Báo quảng cáo vi phạm

Bảo đảm quảng cáo luôn an toàn với người dùng là ưu tiên hàng đầu của Google, nhưng đôi khi vẫn còn sót những quảng cáo không hợp lệ. Nếu nhìn thấy một quảng cáo mà bạn cho rằng vi phạm chính sách quảng cáo của Google, bạn có thể báo quảng cáo vi phạm.

Việc báo quảng cáo vi phạm không chặn quảng cáo đó. Tìm hiểu thêm về cách chặn một quảng cáo.

Cách báo quảng cáo vi phạm:

 1. Đối với những quảng cáo bạn thấy trên các dịch vụ của Google, trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Thêm.
  Hoặc
  Đối với quảng cáo bạn nhìn thấy trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google, trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Đóngsau đóTại sao có quảng cáo này?
 2. Chọn Báo cáo quảng cáo.
 3. Trên trang “Báo quảng cáo vi phạm”, hãy chọn Quảng cáo vi phạm các chính sách khác của Google Ads.
 4. Điền vào biểu mẫu.
  Nếu biểu mẫu có các trường đã điền sẵn, đừng chỉnh sửa các trường đó.
 5. Nếu được yêu cầu, hãy cung cấp thêm thông tin chi tiết cho chúng tôi biết lý do bạn cho rằng quảng cáo này vi phạm chính sách của chúng tôi.
  Ví dụ: nếu bạn cho rằng một quảng cáo là lừa đảo, hãy cung cấp tên trang web mà quảng cáo này tuyên bố là xuất phát từ đó.
 6. Chọn Gửi.

Thích một quảng cáo

Nếu nhìn thấy một quảng cáo trên Google cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm, bạn có thể thích quảng cáo đó. Sau khi thích một quảng cáo, bạn có thể bắt đầu thấy các quảng cáo tương tự thường xuyên hơn.

Cách thích một quảng cáo trên các trang web của Google:

 1. Trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Thêm.
 2. Chọn Thích quảng cáo .

Bạn không thể sử dụng tính năng này nếu đã tắt quảng cáo được cá nhân hoá hoặc đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình.

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hoá trên Google.

Tuỳ chỉnh chủ đề và thương hiệu quảng cáo

Thông qua Trung tâm quảng cáo của tôi, bạn có thể tuỳ chỉnh quảng cáo của mình bằng cách chọn những chủ đề và thương hiệu mà bạn muốn xem nhiều hoặc ít quảng cáo hơn. Bằng cách tuỳ chỉnh quảng cáo, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các loại quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các dịch vụ của Google, như Tìm kiếm và YouTube.  

Khi bạn tuỳ chỉnh quảng cáo, tức là bạn đang tác động đến cách Google xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho bạn. Nếu bạn cho Google biết rằng bạn muốn xem nhiều quảng cáo hơn về hoạt động đi bộ đường dài và xem ít quảng cáo hơn về đồ trang sức, thì bạn có thể bắt đầu nhìn thấy nhiều quảng cáo liên quan đến hoạt động ngoài trời và ít quảng cáo liên quan đến vòng cổ.

Việc tuỳ chỉnh quảng cáo của bạn không chặn các chủ đề hoặc thương hiệu quảng cáo
Về tổng thể, việc tuỳ chỉnh quảng cáo không có nghĩa là bạn sẽ nhìn thấy nhiều hoặc ít quảng cáo hơn. Khi bạn cho Google biết rằng bạn muốn nhìn thấy ít quảng cáo về một chủ đề hoặc thương hiệu, bạn sẽ sớm bắt đầu nhìn thấy ít quảng cáo về chủ đề hoặc thương hiệu đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể nhìn thấy quảng cáo về chủ đề hoặc thương hiệu đó. Ví dụ: nếu bạn muốn nhìn thấy ít quảng cáo hơn về đồ trang sức nhưng sử dụng Google Tìm kiếm để tìm khuyên tai, thì bạn có thể nhìn thấy quảng cáo về khuyên tai.

Trên Google

Bạn có thể tuỳ chỉnh quảng cáo của mình trong Trung tâm quảng cáo của tôi và trên những quảng cáo mà bạn thấy trên các dịch vụ của Google. Để tuỳ chỉnh quảng cáo của bạn, khi bạn thấy một quảng cáo trên Google:

 1. Trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Thêm.
 2. Chọn Xem thêm  hoặc Xem ít hơn  về các chủ đề hoặc thương hiệu bạn muốn thấy nhiều hoặc ít quảng cáo hơn.

Bạn không thể sử dụng tính năng này nếu đã tắt quảng cáo được cá nhân hoá hoặc đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình.

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hoá trên Google.

Giới thiệu về nhà quảng cáo này

Google yêu cầu nhà quảng cáo hoàn tất quy trình xác minh danh tính. Quy trình này yêu cầu các nhà quảng cáo cung cấp giấy tờ hợp pháp kèm theo tên và vị trí của họ. Bạn sẽ thấy các thông tin công bố trong quảng cáo này trên các dịch vụ của Google (chẳng hạn như Tìm kiếm và YouTube), cũng như trên các trang web khác hợp tác với Google.

Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo

Trên Google

Để tìm hiểu thêm về một nhà quảng cáo trên các dịch vụ của Google như Tìm kiếm và YouTube, hãy làm như sau:

 1. Trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Thêm .
 2. Chọn Giới thiệu về nhà quảng cáo này.

Trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google

Để tìm hiểu thêm về nhà quảng cáo trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google, hãy làm như sau:

 1. Trên quảng cáo, hãy chọn biểu tượng Đóng .
 2. Chọn Tại sao có quảng cáo này?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false
false