Chia sẻ nhạc

Bạn có thể sao chép và dán đường liên kết của bài hát để chia sẻ nhạc mình yêu thích trên YouTube Music với bạn bè hoặc trên các nền tảng mạng xã hội khác. Khi có người nhấp vào đường liên kết, bài hát sẽ mở trong YouTube Music.

Chia sẻ bài hát từ YouTube Music

Cách chia sẻ bài hát:

 • Mở ứng dụng YouTube Music trên thiết bị di động của bạn hoặc truy cập vào music.youtube.com trên máy tính.
 • Phát bài hát bạn muốn chia sẻ.
 • Chọn trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm '' để thấy các lựa chọn.
 • Chọn biểu tượng Chia sẻ .

Bạn sẽ thấy một bảng điều khiến có nhiều lựa chọn chia sẻ. Hãy chọn biểu tượng của nền tảng nơi bạn muốn chia sẻ nhạc. Bạn cũng có thể chọn Sao chép để sao chép đường liên kết của bài hát rồi dán vào một nơi khác, chẳng hạn như trong email hoặc tin nhắn. Khi có người nhấp vào đường liên kết đó, YouTube Music sẽ mở ra và bài hát sẽ bắt đầu phát.

Chia sẻ Đoạn nhạc

Bạn có thể duyệt xem thẻ Đoạn nhạc để thấy một loạt đoạn video nhạc ngắn bất tận phù hợp với mình, từ các bản phát hành mới cho đến những bản nhạc cũ bạn yêu thích.

Khi thấy một Đoạn nhạc yêu thích, bạn có thể chia sẻ với bạn bè bằng cách dùng đường liên kết hoặc đăng lên mạng xã hội.

Cách chia sẻ Đoạn nhạc:

 1. Chuyển đến thẻ Đoạn nhạc trong ứng dụng YouTube Music.
 2. Tìm đoạn nhạc mà bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ ở bên phải màn hình.
Chọn biểu tượng cho nền tảng nơi bạn muốn chia sẻ đoạn nhạc. Bạn cũng có thể chọn Sao chép để sao chép đường liên kết của đoạn nhạc rồi dán vào một nơi khác, chẳng hạn như trong email hoặc tin nhắn văn bản.

Chia sẻ nhạc lên story trên Instagram, Facebook hoặc Snapchat

Bạn có thể chia sẻ nội dung từ YouTube Music khi tạo story trong ứng dụng Instagram, Facebook hoặc Snapchat.

Cách chia sẻ một bài hát, danh sách phát, đĩa nhạc hoặc video nhạc từ ứng dụng YouTube Music dành cho thiết bị di động lên story của bạn:

 • Mở ứng dụng YouTube Music trên thiết bị di động.
 • Phát bài hát bạn muốn chia sẻ.
 • Nhấn vào trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm ''.
 • Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ .
 • Nhấn vào biểu tượng Instagram, Facebook hoặc Snapchat để mở bài hát trong ứng dụng bạn đã chọn.

Sau khi mở bài hát trong ứng dụng đó, bạn sẽ thấy một hình thu nhỏ có thể nhấp vào, trên đó có ảnh bìa đĩa nhạc trên YouTube Music. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa story bằng cách dùng các tính năng để thêm lớp phủ phía trên hình thu nhỏ. Sau khi tạo xong story, bạn có thể chia sẻ nội dung đó với những người theo dõi mình hoặc chia sẻ với bạn bè dưới dạng tin nhắn trực tiếp. Khi người xem nhấn vào đường liên kết đến hình thu nhỏ trên YouTube Music trong story của bạn, bài hát sẽ mở ra và bắt đầu phát trong ứng dụng YouTube Music hoặc trong YouTube Music trên trình duyệt mặc định cho thiết bị di động của người xem đó.

Chia sẻ danh sách phát từ YouTube Music

Bạn có thể chia sẻ danh sách phát từ ứng dụng YouTube Music trên máy tính hoặc thiết bị di động. Khi bạn chia sẻ danh sách phát, hệ thống sẽ tạo một đường liên kết mà bạn có thể gửi cho người khác. Bạn có thể chia sẻ đường liên kết này trên các mạng xã hội như Instagram, Facebook, Snapchat và Twitter.

Lưu ý: Nếu danh sách phát của bạn có video riêng tư thì trước tiên, bạn cần phải mời bạn bè hoặc gia đình xem các video đó.

Để chia sẻ danh sách phát, hãy làm như sau:

 1. Mở danh sách phát bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào biểu tượng trình đơn '' bên cạnh danh sách phát đó.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ.
 4. Tại đây, bạn có thể chia sẻ danh sách phát đó trên các mạng xã hội, nhúng hoặc gửi danh sách đó qua email.

Khi bạn xem nội dung dành cho trẻ em hoặc trang chi tiết về nghệ sĩ, các lựa chọn trên Trình đơn '' sẽ không giống với khi bạn xem những nội dung khác. Bạn không thể chia sẻ hoặc thêm những nội dung này vào một danh sách phát hay danh sách bài hát đã thích.

Lưu ý: Nếu video không xuất hiện trong danh sách phát đã nhúng thì có thể người tải lên đã tắt chế độ nhúng đối với một số video trong danh sách phát đó. Các video riêng tư cũng sẽ không phát trong danh sách phát trừ phi người tải lên đã chia sẻ những video này với bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2689656662657583139
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5030828