เลือกหรือเปลี่ยนคุณภาพเสียง

สมาชิก YouTube Music Premium เลือกอัตราบิตที่จะสตรีมและดาวน์โหลดเพลงได้ หากยังไม่ได้เลือกการตั้งค่าคุณภาพ ระบบจะตั้งค่าอัตราบิตเป็น "ปกติ" สำหรับสถานที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ

เลือกคุณภาพเสียงในการสตรีม

คุณภาพเสียงบน Wi-Fi

 1. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube Music
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. แตะการเล่นและข้อจำกัด
 4. แตะคุณภาพเสียงบน Wi-Fi
 5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ต่ำ
   • ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด
   • จำกัดขอบเขตที่ 48 Kbps AAC
  • ปกติ
   • การตั้งค่าเริ่มต้น
   • จำกัดขอบเขตที่ 128 Kbps AAC
  • สูง
   • ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 
   • จำกัดขอบเขตที่ 256 Kbps AAC
  • สูงเสมอ
   • ใช้คุณภาพสูงแม้การเชื่อมต่อจะไม่ดี
   • อัตราบิต: 256 Kbps AAC

คุณภาพเสียงบนเครือข่ายมือถือ

 1. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube Music
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. แตะการเล่นและข้อจำกัด
 4. แตะคุณภาพเสียงบนเครือข่ายมือถือ
 5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ต่ำ
   • ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด
   • จำกัดขอบเขตที่ 48 Kbps AAC
  • ปกติ
   • การตั้งค่าเริ่มต้น
   • จำกัดขอบเขตที่ 128 Kbps AAC
  • สูง
   • ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 
   • จำกัดขอบเขตที่ 256 Kbps AAC
  • สูงเสมอ
   • ใช้คุณภาพสูงแม้การเชื่อมต่อจะไม่ดี
   • อัตราบิต: 256 Kbps AAC

เลือกคุณภาพเสียงในการดาวน์โหลด

 1. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube Music
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. แตะดาวน์โหลดและพื้นที่เก็บข้อมูล
 4. แตะคุณภาพเสียง
 5. เลือกคุณภาพการดาวน์โหลด ดังนี้
  • ต่ำ
   • ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์น้อยที่สุด
   • อัตราบิต: 48 Kbps AAC
  • ปกติ
   • การตั้งค่าเริ่มต้น
   • อัตราบิต: 128 Kbps AAC
  • สูง
   • คุณภาพเสียงที่สูงขึ้นจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์มากขึ้น 
   • อัตราบิต: 256 Kbps AAC

หากดาวน์โหลดเพลงก่อนหน้านี้ เพลงเหล่านั้นจะยังมีคุณภาพเสียงเดิมจนกว่าคุณจะดาวน์โหลดใหม่ การเปลี่ยนคุณภาพเสียงในการดาวน์โหลดจะมีผลกับการดาวน์โหลดในอนาคตเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
5030828
false