ตั้งค่าและจัดการแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube

ตั้งค่าแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัวเพื่อเป็นผู้จัดการครอบครัว ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณจะแชร์การเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium ได้ โดยจะแชร์การเป็นสมาชิกของคุณกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้สูงสุด 5 คน หากเป็นสมาชิกในครอบครัว คุณจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเพื่อแชร์แพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัวได้

หมายเหตุ: หากเป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่แล้ว คุณจะซื้อแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัวไม่ได้ เฉพาะผู้จัดการกลุ่มครอบครัวเท่านั้นที่ซื้อได้

สิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มตั้งค่าและจัดการแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

 • สมาชิกในครอบครัวที่แชร์แพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับผู้จัดการครอบครัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับกลุ่มครอบครัว และสิ่งที่ต้องทำหากพบข้อผิดพลาดขณะตั้งค่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัว
 • คุณเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน
 • จะมีการแชร์ชื่อ รูปภาพ และอีเมลของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนกับกลุ่ม
 • หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพ็กเกจ YouTube TV สำหรับครอบครัว คุณติดต่อทีมสนับสนุนได้ทุกเมื่อ

วิธีตั้งค่าและจัดการแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัว

ผู้จัดการครอบครัว: ลงชื่อสมัครใช้และสร้างกลุ่มครอบครัว

สมาชิกใหม่ของ YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือกผู้จัดการครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้จัดการครอบครัวเป็นคนเดียวที่ซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัวหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อสมัครสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน

หากต้องการลงชื่อสมัครเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือ Music Premium และสร้างกลุ่มครอบครัว ให้ทำดังนี้

 1. ในแอป YouTube ให้แตะรูปโปรไฟล์ จากนั้น การซื้อและการเป็นสมาชิก
 2. คุณจะเห็นตัวเลือกการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับ YouTube Music Premium และ YouTube Premium คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสมัครใช้บริการที่คุณสนใจจะซื้อ
 3. คลิก "ประหยัดเงินด้วยแพ็กเกจสำหรับครอบครัวหรือนักเรียนนักศึกษา"
 4. คลิก "ซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัว" หากมีสิทธิ์ทดลองใช้แพ็กเกจสำหรับครอบครัว คุณอาจเห็นตัวเลือก "ลองใช้ฟรี"
 5. หากเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่แล้ว คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบที่ยืนยันกลุ่มครอบครัวของคุณ ให้เลือกดำเนินการต่อเพื่อซื้อและแชร์แพ็กเกจสำหรับครอบครัวกับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวที่มีอยู่ หากขั้นตอนที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 6
 6. หากยังไม่มีกลุ่มครอบครัว Google ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อสมัครใช้บริการก่อน จากนั้นระบบจะแนะกระบวนการสร้างกลุ่มครอบครัว
หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจสำหรับครอบครัว อาจเป็นเพราะคุณมีโปรไฟล์การชำระเงินของ Google Play หลายโปรไฟล์ หากเป็นเช่นนั้น ลองดูวิธีอัปเดตหรือเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาคของโปรไฟล์

สมาชิกปัจจุบันของ YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium

หากต้องการอัปเกรดจากการเป็นสมาชิก Premium หรือ Music Premium แบบรายบุคคลไปเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัว ให้ทำดังนี้ 
 1. ในแอป YouTube ให้แตะรูปโปรไฟล์ จากนั้น การซื้อและการเป็นสมาชิก
 2. แตะซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัว
 3. แตะซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัวอีกครั้ง
 4. แตะซื้อ
 5. ตั้งค่ากลุ่มครอบครัว Google
  • หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการต่อและแชร์ YouTube Premium กับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวที่มีอยู่
  • หากคุณต้องการสร้างกลุ่มครอบครัว Google ให้ตั้งค่ากลุ่มครอบครัวโดยทำดังนี้
   • เชิญสมาชิกในครอบครัวสูงสุด 5 คนให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว และส่งคำเชิญไปทางอีเมลหรือ SMS
   • เลือกส่ง
   • สมาชิกในครอบครัวจะได้รับคำเชิญ แล้วจะเลือกเริ่มต้นใช้งานและยืนยันบัญชีของตนได้
   • สมาชิกในครอบครัวที่ตอบรับคำเชิญจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวและมีสิทธิ์เข้าถึง YouTube Premium
  • หากเป็นสมาชิกในกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่แล้ว คุณจะซื้อ YouTube Premium ไม่ได้ แต่จะขอให้ผู้จัดการครอบครัวซื้อได้
หมายเหตุ
 • เราจะไม่โอนข้อเสนอพิเศษไปยังแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัว หากคุณอัปเกรดเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวในช่วงทดลองใช้ฟรีที่นานกว่า 1 เดือน ช่วงทดลองใช้จะถูกตัดเหลือ 1 เดือน หากยกเลิกแพ็กเกจสำหรับครอบครัวในภายหลัง คุณจะกลับไปใช้ช่วงทดลองใช้ฟรีไม่ได้อีก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน
 • หากพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจสำหรับครอบครัว อาจเป็นเพราะคุณมีโปรไฟล์การชำระเงินของ Google Play หลายโปรไฟล์ หากเป็นเช่นนั้น ลองดูวิธีอัปเดตหรือเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาคของโปรไฟล์

ผู้จัดการครอบครัว: เพิ่มหรือนำสมาชิกในครอบครัวออก

เพิ่มสมาชิกในครอบครัว

หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว คุณจะเชิญสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 5 คนให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
หากต้องการเพิ่มสมาชิกในครอบครัว ให้ทำดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน
 2. ในแอป YouTube ให้แตะรูปโปรไฟล์ จากนั้น การซื้อและการเป็นสมาชิก
 3. แตะแก้ไขข้างการตั้งค่าการแชร์กับครอบครัว
 4. แตะเชิญสมาชิกในครอบครัว
 5. ป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ
 6. เลือกส่ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีคนเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มครอบครัว

นำสมาชิกในครอบครัวออก

หากเป็นผู้จัดการครอบครัว คุณจะนำสมาชิกออกจากกลุ่มครอบครัวได้ทุกเมื่อ
หากต้องการนำสมาชิกในครอบครัวออก ให้ทำดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน
 2. ในแอป YouTube ให้แตะรูปโปรไฟล์ จากนั้น การซื้อและการเป็นสมาชิก
 3. แตะการเป็นสมาชิก
 4. แตะแก้ไขข้างการตั้งค่าการแชร์กับครอบครัว
 5. เลือกชื่อบุคคลที่ต้องการนำออก
 6. คลิกนำสมาชิกออก

 ผู้จัดการครอบครัว: งานอื่นๆ ของผู้จัดการครอบครัว

เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

ดูวิธีอัปเดตการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน ซึ่งรวมถึงวิธีการชำระเงิน

ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน

คุณยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ทุกเมื่อ เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน หลังจากนั้น สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน แต่จะยังคงใช้งานบัญชี Google ได้อยู่

 สมาชิกในครอบครัว: เข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มครอบครัว

เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

หากผู้จัดการครอบครัวที่เป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้เชิญให้คุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว คุณจะได้รับข้อความเชิญทางอีเมลหรือ SMS ให้ทำตามวิธีการในคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

ออกจากกลุ่มครอบครัวหรือสมัครเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินรายบุคคล

ดูวิธีออกหรือเปลี่ยนกลุ่มครอบครัว หากต้องการสมัครเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินรายบุคคล ให้ทำดังนี้
 1. ทำตามวิธีการเพื่อออกจากกลุ่มครอบครัว
 2. ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินรายบุคคล
หมายเหตุ: หากออกจากกลุ่มครอบครัวแล้ว คุณจะยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นหรือสร้างกลุ่มของคุณเองได้ คุณเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน หากออกจากกลุ่มครอบครัวแล้วไปเข้าร่วมกลุ่มใหม่ คุณจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นอีกไม่ได้เป็นเวลา 12 เดือน

ข้อกำหนดสถานที่ตั้งของแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

ข้อกำหนดสถานที่ตั้งของแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องอาศัยอยู่ในที่พักเดียวกันกับผู้จัดการครอบครัว จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัว ทุกๆ 30 วันจะมีการเช็คอินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันว่าสมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

หากพบปัญหาในการตั้งค่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัว หรือพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • "ไม่รองรับครอบครัว"

หรือ

 • "ไม่รองรับประเทศ"

หมายความว่าประเทศ/ภูมิภาคที่แสดงในบัญชี Google Pay อาจไม่ตรงกับสถานที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

อัปเดตโปรไฟล์ Google Pay ให้ตรงกับสถานที่ตั้งปัจจุบันของคุณและตั้งค่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัวต่อ

หากประเทศ/ภูมิภาคของสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกับสถานที่ตั้งของคุณ สมาชิกจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวไม่ได้

คุณติดต่อทีมสนับสนุนได้ทุกเมื่อหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัว

คุณติดต่อทีมสนับสนุนได้ทุกเมื่อหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพ็กเกจ YouTube สำหรับครอบครัว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
5030828
false
false