Konfigurera och hantera en familjeprenumeration på YouTube

Konfigurera en familjeprenumeration på YouTube för att bli familjeadministratör. Som familjeadministratör kan du dela ditt medlemskap på YouTube Premium eller YouTube Music Premium. Du kan dela ditt medlemskap med upp till fem andra familjemedlemmar i ditt hushåll. Om du är familjemedlem kan du dela familjeprenumerationen på YouTube genom att gå med i en familjegrupp.

Obs! Om du är medlem i en befintlig Google-familjegrupp kan du inte köpa en familjeprenumeration på YouTube. Det är bara administratören för familjegruppen som kan göra köpet.

Viktigt att veta innan du börjar

 • Familjemedlemmar som delar en familjeprenumeration på YouTube måste bo i samma hushåll som familjeadministratören. Läs mer om krav på familjegrupper och vad du ska göra om det uppstår fel när du konfigurerar din familjeprenumeration.
 • Det går bara att byta familjegrupp en gång var 12:e månad.
 • Familjemedlemmarnas namn, bilder och e-postadresser delas med gruppen.
 • Om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube TV kan du när som helst kontakta supporten.

Så här konfigurerar och hanterar du en familjeprenumeration på YouTube

Familjeadministratörer: Registrera dig och skapa en familjegrupp

Nya YouTube Premium- eller Music Premium-medlemmar

Börja med att välja en familjeadministratör som är minst 18 år. Familjeadministratören är den enda som kan köpa en familjeprenumeration och fatta beslut om medlemskapet. Läs mer om hur du registrerar dig för ett YouTube-betalmedlemskap.

Så här registrerar du dig för ett YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskap och skapar en familjegrupp:

 1. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 2. Du ser alternativ för betalmedlemskap i YouTube Music Premium och YouTube Premium. Klicka på Läs mer för den prenumeration du vill köpa.
 3. Klicka på Eller spara pengar med familjemedlemskap.
 4. Klicka på Skaffa familjemedlemskap. Om du är kvalificerad för ett familjemedlemskap kan du se ett alternativ för att prova kostnadsfritt.
 5. Om du är familjeadministratör för en befintlig Google-familjegrupp visas en dialogruta som bekräftar familjegruppen. Välj Fortsätt för att gå vidare med köpet och dela familjeprenumerationen med medlemmar i din befintliga familjegrupp. Om steg 5 inte gäller dig fortsätter du till steg 6.
 6. Om du inte redan har en Google-familjegrupp börjar du med att följa stegen för att köpa prenumerationen. Sedan guidas du genom processen för att skapa en familjegrupp.

Befintliga YouTube Premium- eller Music Premium-medlemmar

 1. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 2. Tryck på Skaffa familjeprenumeration.
 3. Tryck på Skaffa familjeprenumeration igen.
 4. Bekräfta köpet.
 5. Skapa din familjegrupp på Google.

Familjeadministratörer: Lägga till eller ta bort familjemedlemmar

Lägga till familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du bjuda in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen.
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube-betalmedlemskapet.
 2. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 3. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 4. Tryck på Bjud in familjemedlemmar.
 5. Ange e-postadressen eller telefonnumret till personen du vill bjuda in.
 6. Välj Skicka. Du får ett e-postmeddelande när någon går med i din familj.

Ta bort familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du när som helst ta bort personer från familjegruppen.
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube-betalmedlemskapet.
 2. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 3. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 4. Välj namnet på personen du vill ta bort.
 5. Klicka på Ta bort medlem.

 Familjeadministratörer: Andra uppgifter som familjeadministratör

Ändra betalningsmetod

Läs om hur du uppdaterar ditt YouTube-betalmedlemskap och din betalningsmetod.

Avsluta betalmedlemskapet

Du kan när som helst avsluta YouTube-betalmedlemskapet. När du gör det har du fortfarande tillgång till YouTube-betalmedlemskapet till slutet av faktureringsperioden. Därefter har familjemedlemmarna inte längre tillgång till YouTube-betalmedlemskapet, men de behåller sina Google-konton.

 Familjemedlemmar: Gå med i eller lämna en familjegrupp

Gå med i en familjegrupp

Om familjeadministratören med ett YouTube-betalmedlemskap har bjudit in dig till familjegruppen får du en inbjudan via e-post eller sms. Följ anvisningarna i inbjudan för att gå med i familjegruppen.

Lämna en familjegrupp eller skaffa ett separat YouTube-betalmedlemskap

Du kan lämna familjegruppen i inställningarna på ditt Google-konto. Sedan registrerar du dig för ett eget YouTube-betalmedlemskap i YouTube-appen genom att välja profilbilden följt av Köp och medlemskap.
Obs! Om du lämnar din familjegrupp kan du ta emot en inbjudan att gå med i en annan familjegrupp eller skapa en egen grupp. Du kan bara byta familj en gång under en tolvmånadersperiod. Om du lämnar en familjegrupp och går med i en ny kan du inte gå med i en annan familjegrupp på tolv månader.

Platskrav för familjeprenumerationer

Platskrav för familjeprenumerationer
För att vara kvalificerade till att dela en YouTube-familjeprenumeration måste familjemedlemmarna bo på samma adress som familjeadministratören. Var 30:e dag bekräftar en elektronisk incheckning kravet.

Kontakta supporten när som helst om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
5030828
false
false