Konfigurera och hantera en familjeprenumeration på YouTube

Konfigurera en familjeprenumeration på YouTube för att bli familjeadministratör. Som familjeadministratör kan du dela ditt medlemskap på YouTube Premium eller YouTube Music Premium. Du kan dela ditt medlemskap med upp till fem andra familjemedlemmar i ditt hushåll. Om du är familjemedlem kan du dela familjeprenumerationen på YouTube genom att gå med i en familjegrupp.

Obs! Om du är medlem i en befintlig Google-familjegrupp kan du inte köpa en familjeprenumeration på YouTube. Det är bara administratören för familjegruppen som kan göra köpet.

Viktigt att veta innan du börjar

 • Familjemedlemmar som delar en familjeprenumeration på YouTube måste bo i samma hushåll som familjeadministratören. Läs mer om krav på familjegrupper och vad du ska göra om det uppstår fel när du konfigurerar din familjeprenumeration.
 • Det går bara att byta familjegrupp en gång var 12:e månad.
 • Familjemedlemmarnas namn, bilder och e-postadresser delas med gruppen.
 • Om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube TV kan du när som helst kontakta supporten.

Så här konfigurerar och hanterar du en familjeprenumeration på YouTube

Familjeadministratörer: Registrera dig och skapa en familjegrupp

Nya YouTube Premium- eller Music Premium-medlemmar

Börja med att välja en familjeadministratör som är minst 18 år. Familjeadministratören är den enda som kan köpa en familjeprenumeration och fatta beslut om medlemskapet. Läs mer om hur du registrerar dig för ett YouTube-betalmedlemskap.

Så här registrerar du dig för ett YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskap och skapar en familjegrupp:

 1. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 2. Du ser alternativ för betalmedlemskap i YouTube Music Premium och YouTube Premium. Klicka på Läs mer för den prenumeration du vill köpa.
 3. Klicka på Eller spara pengar med en familje- eller studentprenumeration.
 4. Klicka på Skaffa familjeprenumeration. Om du är kvalificerad för en familjeprenumeration kan du se ett alternativ för att prova kostnadsfritt.
 5. Om du är familjeadministratör för en befintlig Google-familjegrupp visas en dialogruta som bekräftar familjegruppen. Välj Fortsätt för att gå vidare med köpet och dela familjeprenumerationen med medlemmar i din befintliga familjegrupp. Om steg 5 inte gäller dig fortsätter du till steg 6.
 6. Om du inte redan har en Google-familjegrupp börjar du med att följa stegen för att köpa prenumerationen. Sedan guidas du genom processen för att skapa en familjegrupp.
Obs! Om du har problem med att registrera dig för en familjeprenumeration kan det bero på att du har flera Google Play-betalningsprofiler. I så fall kan du läsa mer om hur du uppdaterar eller byter lands-/regionsprofil.

Befintliga YouTube Premium- eller Music Premium-medlemmar

Så här uppgraderar du ditt eget Premium- eller Music Premium-medlemskap till en familjeprenumeration:
 1. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 2. Tryck på Skaffa familjeprenumeration.
 3. Tryck på Skaffa familjeprenumeration igen.
 4. Tryck på Köp.
 5. Skapa din familjegrupp på Google.
  • Är du redan familjeadministratör för en familjegrupp på Google? Välj Fortsätt för att fortsätta och dela YouTube Premium med medlemmar i din befintliga familjegrupp.
  • Skapar du en Google-familjegrupp? Så här skapar du en familjegrupp:
   • Bjud in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen genom att skicka inbjudningar via e-post eller sms.
   • Välj Skicka.
   • Dina familjemedlemmar får en inbjudan och kan bekräfta sina konton genom att välja Kom igång.
   • När familjemedlemmar accepterar din inbjudan går de med i familjegruppen och får tillgång till YouTube Premium.
  • Är du redan medlem i en familjegrupp på Google? Du kan inte köpa YouTube Premium, men du kan be familjeadministratören att genomföra köpet.
Obs!
 • Specialerbjudanden kan inte överföras till YouTube-familjeprenumerationer. Om du uppgraderar till en familjeprenumeration under en kostnadsfri provperiod som är längre än en månad förkortas provperioden till en månad. Om du senare avslutar din familjeprenumeration kan du inte återgå till den kostnadsfria provperioden. Läs mer om hur du uppdaterar ditt YouTube-betalmedlemskap.
 • Om du har problem med att registrera dig för en familjeprenumeration kan det bero på att du har flera Google Play-betalningsprofiler. I så fall kan du läsa mer om hur du uppdaterar eller byter lands-/regionsprofil.

Familjeadministratörer: Lägga till eller ta bort familjemedlemmar

Lägga till familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du bjuda in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen.
Lägga till en familjemedlem:
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube-betalmedlemskapet.
 2. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 3. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 4. Tryck på Bjud in familjemedlemmar.
 5. Ange e-postadressen eller telefonnumret till personen du vill bjuda in.
 6. Välj Skicka. Du får ett e-postmeddelande när någon går med i din familj.

Ta bort familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du när som helst ta bort personer från familjegruppen.
Ta bort en familjemedlem:
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube-betalmedlemskapet.
 2. Tryck på din profilbild följt av Köp och medlemskap i YouTube-appen.
 3. Tryck på ditt medlemskap.
 4. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 5. Välj namnet på personen du vill ta bort.
 6. Klicka på Ta bort medlem.

 Familjeadministratörer: Andra uppgifter som familjeadministratör

Ändra betalningsmetod

Läs om hur du uppdaterar ditt YouTube-betalmedlemskap, inklusive betalningsmetod.

Avsluta betalmedlemskapet

Du kan när som helst avsluta YouTube-betalmedlemskapet. När du gör det har du fortfarande tillgång till YouTube-betalmedlemskapet till slutet av faktureringsperioden. Därefter har familjemedlemmarna inte längre tillgång till betalmedlemskapet, men de behåller sina Google-konton.

 Familjemedlemmar: Gå med i eller lämna en familjegrupp

Gå med i en familjegrupp

Om familjeadministratören med ett YouTube-betalmedlemskap har bjudit in dig till familjegruppen får du en inbjudan via e-post eller sms. Följ anvisningarna i inbjudan för att gå med i familjegruppen.
Läs mer om att gå med i en familjegrupp.

Lämna en familjegrupp eller skaffa ett separat YouTube-betalmedlemskap

Läs mer om hur du lämnar eller byter familjegrupp. Så här skaffar du ett eget YouTube-betalmedlemskap:
 1. Följ anvisningarna för att lämna din familjegrupp.
 2. Registrera dig för ett eget YouTube-betalmedlemskap.
Obs! Om du lämnar din familjegrupp kan du ta emot en inbjudan att gå med i en annan familjegrupp eller skapa en egen grupp. Du kan bara byta familjegrupp en gång per år. Om du lämnar en familjegrupp och går med i en ny kan du inte gå med i en annan familjegrupp på tolv månader.

Platskrav för familjeprenumerationer

Platskrav för familjeprenumerationer

För att vara kvalificerade till att dela en YouTube-familjeprenumeration måste familjemedlemmarna bo på samma adress som familjeadministratören. Var 30:e dag bekräftar en elektronisk incheckning kravet.

Har du problem med att konfigurera din familjeprenumeration? Om du får ett felmeddelande som säger

 • Familjeprenumeration stöds inte

eller

 • Landet stöds inte

kanske landet/regionen som anges i ditt Google Pay-konto inte stämmer överens med din nuvarande plats.

Uppdatera din Google Pay-profil så att den stämmer överens med din nuvarande plats och fortsätt konfigurera din familjeprenumeration.

Om en familjemedlems land/region inte stämmer överens med din plats kan han eller hon inte vara med i familjegruppen.

Kontakta supporten när som helst om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube.

Kontakta supporten när som helst om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
5030828
false
false