Tworzenie i edytowanie playlisty

Twórz własne playlisty w Muzyce YouTube i wracaj do swoich ulubionych teledysków, kiedy tylko chcesz. 

How to create and edit playlists in YouTube Music

Twoje playlisty pojawią się na karcie Biblioteka  w aplikacjach YouTube i YouTube Music.

Tworzenie nowej playlisty lub dodawanie utworu do playlisty

Możesz utworzyć nową playlistę lub dodać utwory do już istniejącej na kilka sposobów.

Z dowolnego miejsca w YouTube Music:

 1. Wybierz Więcej .
 2. Wybierz Dodaj do playlisty.
 3. Dotknij opcji Utwórz nową playlistę lub wybierz jedną z już istniejących.

Z karty Bibliteka:

 1. Otwórz kartę Playlisty.
 2. Wybierz Nowa playlista.

Edytowanie playlisty

Aby edytować utworzoną przez siebie playlistę:

 1. Wybierz kolejno Biblioteka  > Playlisty.
 2. Znajdź playlistę, którą chcesz edytować.
 3. Aby zmienić tytuł playlisty, dodać opis lub dostosować ustawienia prywatności, kliknij Więcej  > Edytuj playlistę.
 4. By zmienić kolejność utworów, dotknij playlisty, którą chcesz edytować.
 5. Przeciągnij utwory i upuść je w wybranym miejscu, aby ułożyć je w pożądanej kolejności.

Usuwanie playlisty

Aby usunąć playlistę:

 1. Znajdź playlistę w Bibliotece .
 2. Wybierz kolejno Więcej  > Usuń playlistę

 

Aplikacja Muzyka YouTube jest poświęcona muzyce. Możesz w niej tylko oglądać teledyski i tworzyć z nich playlisty. Jeśli utworzysz playlistę w głównej aplikacji YouTube, w Muzyce YouTube zobaczysz wyłącznie teledyski z tej playlisty. W głównej aplikacji YouTube możesz tworzyć playlisty z innymi filmami. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?