Wyświetlanie, usuwanie i wstrzymywanie historii oglądania

How to view, delete, or pause watch history in YouTube Music

Wstrzymaj historię oglądania

Kiedy wstrzymasz historię oglądania, filmy, które obejrzysz w tym czasie, nie będą w niej widoczne i nie zostaną wykorzystane do poprawienia rekomendacji. Poza tym niektóre spersonalizowane stacje mogą nie pokazywać się na karcie Główna .  

Aby wstrzymać lub wznowić historię oglądania: 

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe potem Ustawienia.
  2. Wybierz Prywatność i lokalizacja.
  3. Przesuń odpowiednio przełącznik przy opcji Wstrzymaj historię oglądania, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 

YouTube i Muzyka YouTube mają wspólne ustawienia historii oglądania. Jeżeli na przykład po zalogowaniu się do YouTube wstrzymasz historię oglądania, zostanie ona wstrzymana również w Muzyce YouTube, gdy zalogujesz się do niej za pomocą tego samego konta użytkownika. Dowiedz się, jak zarządzać historią oglądania w YouTube

Wyświetlanie i usuwanie historii oglądania

Historię oglądania można wyświetlić lub usunąć w Ustawieniach aplikacji Muzyka YouTube. 

Jeśli chcesz wyświetlić lub usunąć historię oglądania:

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe potem Ustawienia.
  2. Wybierz Prywatność i lokalizacja potem Zarządzaj historią oglądania.
  3. Aby usunąć obejrzane filmy, kliknij Więcej  nad filmem, a potem USUŃ
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?