Przełączanie się między trybem audio i wideo

Jeżeli subskrybujesz YouTube Music Premium, możesz zdecydować, czy chcesz słuchać tylko muzyki, czy obejrzeć teledysk. W trybie „Tylko dźwięk” możesz słuchać muzyki bez ładowania teledysku. Ta funkcja pozwoli Ci słuchać utworów ulubionych artystów bez przerw, nawet jeśli masz problemy z połączeniem internetowym lub odtwarzaniem filmów. W trybie obrazu teledysk będzie odtwarzany, jeśli będzie dostępny, dzięki czemu uzyskasz pełnię wrażeń.

Tryb „Tylko dźwięk” jest dostępny w aplikacji YouTube Music w ramach subskrypcji YouTube Music Premium. Dowiedz się więcej o subskrybowaniu YouTube Music Premium i skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego.

Wybór trybu „Tylko dźwięk” i obrazu:

  1. Otwórz wybrany utwór w aplikacji YouTube Music.
  2. U góry ekranu dostępna będzie opcja wybory trybu „Tylko dźwięk” lub trybu obrazu. Wybierz Wideo, aby włączyć tryb obrazu. Wybierz Utwór, aby tylko słuchać wersji utworu z albumu. 
  3. Jeżeli chcesz wyłączyć odtwarzanie teledysków, dotknij Utwór.

Uwaga: jeśli do utworu nie utworzono teledysku, nie będzie możliwości włączenia trybu obrazu.

Włączanie trybu „tylko dźwięk”:

  1. Otwórz aplikację YouTube Music i sprawdź, czy korzystasz z konta z subskrypcją YouTube Music Premium.
  2. Wybierz zdjęcie profilowe > Ustawienia.
  3. Włącz ustawienie Nie odtwarzaj teledysków.
Uwaga: możesz także słuchać całych albumów niezależnie od tego, czy do niektórych piosenek z tych albumów są w YouTube teledyski, czy nie. Jeśli do utworu nie utworzono teledysku, zostanie odtworzona wersja audio.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?