Xem thông tin ghi công của bài hát trong YouTube Music

Bạn có thể tìm hiểu về những nhạc sĩ và nhà sản xuất đằng sau các bản nhạc chính thức mà mình yêu thích, đồng thời mở rộng kiến thức âm nhạc và xem thông tin ghi công của bài hát trong ứng dụng YouTube Music.

Tìm hiểu về các nhạc sĩ và nhà sản xuất trong ứng dụng YouTube Music

Trang thông tin ghi công của bài hát cho biết nhạc sĩ, nhà sản xuất và nghệ sĩ biểu diễn của một bài hát được chọn. Cách tìm hiểu thêm về những bài hát bạn yêu thích:

  1. Mở ứng dụng YouTube Music trên thiết bị di động.
  2. Tìm một bài hát hoặc chọn một bài hát trong Thư viện .
  3. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn '' sau đó Xem thông tin ghi công của bài hát .
Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem thông tin ghi công của bài hát trong ứng dụng YouTube Music. Nhưng hãy nhớ quay lại để biết thêm thông tin cập nhật, vì có thể chúng tôi sẽ cung cấp tính năng này trong trình phát trên web trong tương lai.

Cách để có phần thông tin ghi công của bài hát

Phần Xem thông tin ghi công của bài hát sẽ xuất hiện khi thông tin về nhạc sĩ hoặc nhà sản xuất có trong siêu dữ liệu mà hãng nhạc hoặc nhà phân phối của bạn cung cấp cho YouTube.

Nếu trang thông tin ghi công của bài hát không xuất hiện hoặc có lỗi, hãy liên hệ với hãng nhạc hoặc nhà phân phối của bạn.

Một số hãng nhạc và nhà phân phối không thêm thông tin về nhạc sĩ và nhà sản xuất vào các tệp cung cấp siêu dữ liệu. Để xác nhận rằng thông tin ghi công của bạn được chia sẻ với YouTube, hãy liên hệ với hãng nhạc hoặc nhà phân phối của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4471832641284281695
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5030828