Блокирање и споделување содржини и промена на поставките за квалитет на видеата во YouTube Kids

Може да се најавите на апликацијата YouTube Kids и да ги блокирате каналите и видеата или да ги менувате поставките за квалитет на видеата. Може и да се најавите на YouTube со вашата поврзана сметка на родител за:

 • да блокирате содржини во профилот на YouTube Kids на вашето дете
 • да споделувате содржини од YouTube со профилот на YouTube Kids на вашето дете

Споделување канали и видеа

Може да споделувате канали и видеа од апликацијата YouTube со сметката на YouTube Kids на вашето дете. Споделувањето видеа од апликацијата YouTube му овозможува на вашето дете да гледа видеа што вообичаено не се достапни во YouTube Kids. Споделувањето е и одлична алатка за истакнување на содржините што сакате да ги гледа вашето дете. Споделените содржини ќе останат на почетниот екран на вашето дете додека не биде отповикано споделувањето или не бидат блокирани.

Share content from YouTube to your child’s YouTube Kids experience

Subscribe to the YouTube Viewers channel for the latest news, updates, and tips.

Забелешка: за да ја користите функцијата за споделување, мора да сте најавени на сметката на Google поврзана со сметката на Google што е поврзана со профилот на YouTube Kids на вашето дете. Оваа функција е достапна само во апликацијата YouTube на мобилните уреди.

Споделување содржини од YouTube преку вашата поврзана сметка на родител

За да споделувате содржини од апликацијата YouTube:

 1. допрете „Повеќе“ '' до кое било видео или страница за канал што сакате да ги споделите ИЛИ под видео плеерот, допрете СПОДЕЛИ ""
 2. во прозорецот, допрете Со Kids. Оваа опција ќе се појави само ако вашата сметка е поврзана со профил на YouTube Kids или надгледувана сметка на Google
 3. допрете го копчето СПОДЕЛИ до профилот со кој сакате да го споделите видеото кога ќе допрете СПОДЕЛИ, копчето ќе се промени во ЗАПРИ СПОДЕЛУВАЊЕ 
 4. допрете Готово 

Вашето дете може да ги гледа споделените содржини во картичката Споделени на почетниот екран на YouTube Kids.

Има одредени видеа или канали што не може да ги споделите со сметката на вашето дете:

 • видеата со ограничување според возраст
 • видеата со платена пропагандна порака
 • видеата во живо (достапни за споделување по завршувањето на преносот во живо)
 • купените содржини
 • видеата и каналите што претходно сте ги блокирале во YouTube Kids за тоа дете
 • видеата Shorts

Отстранување на содржините што претходно сте ги споделиле со вашето дете

За да ги отстраните содржините што претходно сте ги споделиле со вашето дете:
 1. најавете се на YouTube Kids
 2. кликнете или допрете на картичката Споделени. Во оваа картичка се прикажани содржините што сте ги споделиле со вашето дете
 3. допрете „Повеќе“ '' покрај споделеното видео
 4. допрете Отстрани од „Споделени“.

ИЛИ

 1. најавете се во апликацијата YouTube.
 2. одете на конкретниот канал или видео што претходно сте ги споделиле со вашето дете.
 3. допрете „Повеќе“ '' до видеото или каналот ИЛИ
  1. под видео плеерот, допрете Сподели "".
 4. во прозорецот, допрете Со Kids. Оваа опција ќе се појави само ако вашата сметка е поврзана со профил на YouTube Kids или надгледувана сметка на Google
 5. допрете го копчето ЗАПРИ ГО СПОДЕЛУВАЊЕТО до профилот на детето за кое сакате да го сопрете споделувањето
 6. кога копчето ќе се промени во „СПОДЕЛИ“, може да допрете Готово за да излезете од прозорецот

За да ги отстраните сите содржини што претходно сте ги споделиле со вашето дете во YouTube Kids:

 1. најавете се на YouTube Kids
 2. допрете родителски поставки
 3. допрете го профилот на вашето дете
 4. под „Бришење на споделените содржини“, допрете ИЗБРИШИ ГИ СПОДЕЛЕНИТЕ

Блокирање канали и видеа 

Кога ќе блокирате канал за профилот на YouTube Kids на вашето дете преку вашата поврзана сметка на родител, веќе нема да може да го пронајдете на YouTube Kids. Може да блокирате видеа или канали и директно во YouTube Kids. Ако се обидете да блокирате видео додека сте одјавени, ќе се појави порака што ќе побара да се најавите. 

Blocking YouTube channels on supervised accounts

Ако се предомислите за некое блокирано видео или канал, може да го одблокирате. Ако се одјавите од YouTube Kids, сите содржини што сте ги блокирале додека сте биле најавени ќе бидат достапни кога ќе се одјавите.

Може и да ги пријавите видеата што ги сметате за несоодветни во YouTube Kids. Тимот за спроведување на правилата на YouTube ќе ги прегледа видеата.

Забелешки:

 • Ако вашето дете ја користи истата сметка на Google за YouTube и YouTube Kids, сите канали блокирани на YouTube ќе бидат блокирани и на YouTube Kids.
 • Блокирањето канал ги блокира само содржините прикачени на тој канал. Не ги блокира видеата што се повторно прикачени на други канали или слични канали со поврзани содржини.

Блокирање конкретни канали на YouTube преку вашата поврзана сметка на родител

За да блокирате конкретен канал на YouTube од вашиот компјутер:

 1. Одете на страницата на каналот на YouTube што сакате да го блокирате.
 2. Одете во картичката За на страницата на каналот.
 3. Кликнете „Пријави го корисникот“ "".
 4. Изберете Блокирај го каналот за деца. Оваа опција ќе биде достапна само ако ја користите вашата поврзана сметка на родител.
 5. Може да се појави скокачка програма што ќе ве предупреди дека слични видеа можеби сѐ уште се достапни на другите канали. Кликнете ПРОДОЛЖИ.
 6. Изберете БЛОКИРАЈ до детето за кое сакате да го блокирате каналот.
 7. БЛОКИРАЈ ќе се промени во ОДБЛОКИРАЈ, со што ќе имате можност да го вратите дејството.
 8. Кликнете ГОТОВО.

За да блокирате конкретен канал од апликацијата YouTube:

 1. Одете на страницата на каналот на YouTube што сакате да го блокирате.
 2. Допрете „Повеќе“ ''.
 3. Допрете Блокирај го каналот за деца. Оваа опција ќе биде достапна само ако ја користите вашата поврзана сметка на родител.
 4. Може да се појави скокачка програма што ќе ве предупреди дека слични видеа можеби сѐ уште се достапни на другите канали. Допрете ПРОДОЛЖИ.
 5. Допрете БЛОКИРАЈ до детето за кое сакате да го блокирате каналот.
 6. БЛОКИРАЈ ќе се промени во ОДБЛОКИРАЈ, со што ќе имате можност да го вратите дејството.
 7. Допрете Готово "".

Може и директно да ги блокирате содржините во YouTube Kids на уредот на вашето дете.

Блокирање содржини во апликацијата YouTube Kids

За да блокирате видео од почетниот екран:
 1. Најавете се во апликацијата YouTube Kids.
 2. Допрете „Повеќе“ '' до видеото.
 3. Допрете Блокирај го видеово .
 4. Внесете ги броевите што се прикажани на екранот или внесете ја вашата приспособена лозинка.

За да блокирате видео од страницата за гледање:

 1. Најавете се во апликацијата YouTube Kids. 
 2. Допрете „Повеќе“ '' во горниот дел од видеото.
 3. Допрете БЛОКИРАЈ.
 4. Во прозорецот што ќе се отвори, изберете Блокирај го видеово или изберете Блокирај го целиот канал за да го блокирате каналот поврзан со видеото.
 5. Допрете БЛОКИРАЈ.
 6. Внесете ги броевите што се прикажани на екранот или внесете ја вашата приспособена лозинка.

Одблокирање поединечни канали на YouTube преку вашата поврзана сметка на родител

За да одблокирате поединечни канали на YouTube преку вашата поврзана сметка на родител:

На компјутер:

 1. Одете на страницата на каналот на YouTube што сакате да го одблокирате.
 2. Одете во картичката За на страницата на каналот.
 3. Кликнете „Пријави го корисникот“ "".
 4. Изберете Блокирај го каналот за деца. Оваа опција ќе биде достапна само ако ја користите вашата поврзана сметка на родител.
 5. Може да се појави скокачка програма што ќе ве предупреди дека слични видеа можеби сѐ уште се достапни на другите канали. Кликнете ПРОДОЛЖИ.
 6. Изберете ОДБЛОКИРАЈ до детето за кое сакате да го одблокирате каналот.
 7. ОДБЛОКИРАЈ ќе се промени во БЛОКИРАЈ, со што ќе имате можност да го вратите дејството.
 8. Кликнете ГОТОВО.

Во апликацијата YouTube:

 1. Одете на страницата на каналот на YouTube што сакате да го одблокирате.
 2. Допрете „Повеќе“ ''.
 3. Допрете Блокирај го каналот за деца. Оваа опција ќе биде достапна само ако ја користите вашата поврзана сметка на родител.
 4. Може да се појави скокачка програма што ќе ве предупреди дека слични видеа можеби сѐ уште се достапни на другите канали. Допрете ПРОДОЛЖИ.
 5. Допрете ОДБЛОКИРАЈ до детето за кое сакате да го одблокирате каналот.
 6. ОДБЛОКИРАЈ ќе се промени во БЛОКИРАЈ, со што ќе имате можност да го вратите дејството.
 7. Допрете ГОТОВО.

Одблокирање на сите содржини од YouTube преку вашата поврзана сметка на родител

За да ги одблокирате сите видеа и канали на YouTube преку вашата поврзана сметка на родител:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика "".
 3. Изберете Поставки "".
 4. Изберете Поставки за родители.
  1. Ако сте на компјутер, изберете Управувајте со поставките за вашите деца, до „Поставки за родители“.
 5. Изберете го вашето дете.
 6. Под ОПШТИ ПОСТАВКИ, кликнете Одблокирај ги видеата.
 7. Може да се појави скокачка програма што ќе ве предупреди дека сите содржини што сте ги блокирале во YouTube и YouTube Kids ќе бидат деблокирани. Изберете ОДБЛОКИРАЈ .

Одблокирање содржини со апликацијата YouTube Kids

 1. Најавете се во апликацијата YouTube Kids.
 2. Одете во „Поставки“ "".
 3. Под „Приватност“, допрете Одблокирање видеа.
 4. Допрете ДА, ОДБЛОКИРАЈ.
Забелешка: ако ја користите YouTube Kids со Family Link, може да ги одблокирате видеата и во поставките на Family Link. Дознајте повеќе.

Промена на поставките за квалитет на видеата

За да го подобрите доживувањето на вашето дете при гледањето, може да го приспособите квалитетот на видеата на „Автоматски“ или „Штедач на интернет“ на мобилните уреди.

 1. Допрете „Повеќе“ '' во горниот дел од видеото.
 2. Допрете Квалитет.
 3. Во менито „Квалитет на видео“, изберете го претпочитаниот квалитет на репродукцијата така што ќе допрете на Автоматски (препорачано) или Штедач на интернет.
Дали ова беше корисно?
Како може да го подобриме?
Пребарување
Избриши пребарување
Затворете го пребарувањето
Апликации на Google
Главно мени
9264917680113491493
true
Пребарајте во Центарот за помош
true
true
true
false
false