Úprava prostředí ve službě YouTube a YouTube Kids dítěti na míru

Kromě rodičovské kontroly a nastavení můžete dětem po přihlášení do aplikace YouTube Kids zablokovat určité kanály, změnit nastavení kvality videa nebo zapnout výhody služby YouTube Premium. Na YouTube můžete navíc po přihlášení pomocí propojeného účtu rodiče:

 • blokovat obsah,
 • sdílet obsah z YouTube do profilu YouTube Kids vašeho dítěte,
Videa, která podle vás nejsou vhodná pro děti, můžete v aplikaci YouTube Kids nahlásit. Tým pro dodržování zásad YouTube je zkontroluje. Pokud jste při nahlašování videa přihlášeni, bude vám také v aplikaci YouTube Kids zablokováno (když budete přihlášeni do stejného účtu).

Přihlášení do aplikace YouTube a úprava obsahu

Sdílení obsahu

Kanály a videa z aplikace YouTube můžete sdílet s účtem YouTube Kids svého dítěte. Sdílení videí z aplikace YouTube umožňuje dětem sledovat videa, která nemusí být k dispozici v daném nastavení obsahu YouTube Kids. Sdílený obsah zůstane na domovské obrazovce, dokud nebude sdílení zrušeno nebo dokud ho nezablokujete.

Tip: Pomocí funkce sdílení si můžete vybrat obsah, který se vašemu dítěti bude zobrazovat na domovské obrazovce.

Share content from YouTube to your child’s YouTube Kids experience

Upozornění: Funkci sdílení je možné použít pouze v případě, pokud jste přihlášeni pomocí účtu Google propojeného s dozorovaným účtem Google dítěte nebo s jeho profilem YouTube Kids. Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci YouTube na mobilních zařízeních.

Sdílení obsahu z YouTube pomocí propojeného účtu rodiče

Pokud chcete sdílet obsah z aplikace YouTube:

 1. Klepněte na ikonu možností vedle videa nebo stránky kanálu, které chcete sdílet, NEBO klepněte na možnost SDÍLET "" pod přehrávačem videa.
 2. V dialogovém okně klepněte na položku S dětmi. Tato možnost se zobrazí jen tehdy, když budete mít účet propojený s profilem YouTube Kids nebo s dozorovaným účtem Google.
 3. Klepněte na tlačítko SDÍLET vedle profilu, se kterým chcete video sdílet.
 4. Až se tlačítko změní na ZRUŠIT SDÍLENÍ, můžete dialogové okno zavřít klepnutím na Hotovo.

Dítě si může sdílený obsah zobrazit na kartě Sdíleno na domovské stránce YouTube Kids.

Některá videa nebo kanály nelze s účtem dítěte sdílet:

 • videa s omezeným přístupem podle věku,
 • videa s placeným zobrazením produktů,
 • živé přenosy (sdílení je možné po skončení přenosu),
 • zakoupený obsah,
 • videa a kanály, které jste dítěti v aplikaci YouTube Kids zablokovali,
 • videa Shorts.

Zrušení sdílení obsahu, který jste dítěti nasdíleli

Pokud chcete odebrat vybraný obsah, který jste s dítětem sdíleli:
 1. Přihlaste se do služby YouTube Kids.
 2. Klikněte nebo klepněte na kartu Sdíleno. Zobrazí se obsah, který jste s dítětem sdíleli.
 3. Klepněte na ikonu možností  vedle sdíleného videa.
 4. Klepněte na možnost Odebrat ze sdílených.

NEBO

 1. Přihlaste se do aplikace YouTube.
 2. Přejděte na konkrétní kanál nebo video, které jste s dítětem sdíleli.
 3. Klepněte na ikonu možností vedle daného videa nebo kanálu, nebo
  1. pod přehrávačem videa klepněte na možnost Sdílet "".
 4. V dialogovém okně klepněte na položku S dětmi. Tato možnost se zobrazí jen tehdy, když budete mít účet propojený s profilem YouTube Kids nebo s dozorovaným účtem Google.
 5. Klepněte na tlačítko ZRUŠIT SDÍLENÍ vedle dítěte, se kterým chcete video přestat sdílet.
 6. Až se tlačítko změní na SDÍLET, dialogové okno zavřete klepnutím na Hotovo.

Pokud chcete vymazat veškerý obsah, který jste s dítětem sdíleli v YouTube Kids:

 1. Přihlaste se do služby YouTube Kids.
 2. Klepněte na Rodičovská nastavení.
 3. Klepněte na profil dítěte.
 4. V sekci Vymazat sdílený obsah klepněte na VYMAZAT SDÍLENÉ.

Blokování kanálů na YouTube

Když zablokujete kanál pro profil vašeho dítěte v aplikaci YouTube Kids prostřednictvím propojeného rodičovského účtu, v aplikaci YouTube Kids ho neuvidíte.

Když dítěti u jeho účtu Google nastavíte režim s dohledem, můžete mu na YouTube blokovat kanály. K zablokování kanálů bude potřeba použít propojený rodičovský účet.

Blocking YouTube channels on supervised accounts

Poznámky:

 • Pokud dítě používá stejný účet Google pro YouTube i YouTube Kids, všechny kanály zablokované na YouTube budou blokovány také ve službě YouTube Kids.
 • Zablokováním kanálu zablokujete pouze obsah nahraný do tohoto kanálu. Nedojde k blokaci videí případně zkopírovaných do jiných kanálů ani podobných kanálů se souvisejícím obsahem.

Zablokování konkrétních kanálů z YouTube pomocí propojeného účtu rodiče

Pokud chcete zablokovat konkrétní kanál na YouTube na počítači:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete zablokovat.
 2. Na stránce kanálu přejděte na kartu Informace.
 3. Klikněte na možnost Nahlásit uživatele "".
 4. Vyberte možnost Blokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že používáte propojený účet rodiče.
 5. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klikněte na POKRAČOVAT.
 6. Vyberte možnost BLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete tento kanál zablokovat.
 7. Možnost BLOKOVAT se změní na ODBLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 8. Klikněte na HOTOVO.

Pokud chcete zablokovat konkrétní kanál v aplikaci YouTube:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete zablokovat.
 2. Klepněte na ikonu možností .
 3. Klepněte na možnost Zablokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že používáte propojený účet rodiče.
 4. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klepněte na POKRAČOVAT.
 5. Klepněte na možnost BLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete tento kanál zablokovat.
 6. Možnost BLOKOVAT se změní na ODBLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 7. Klepněte na Hotovo "".

Obsah můžete zablokovat také přímo v aplikaci YouTube Kids na zařízení svého dítěte.

Odblokování obsahu na YouTube

Pokud změníte názor na kanál, který jste zablokovali, můžete ho na YouTube odblokovat pomocí propojeného účtu rodiče.

Odblokování jednotlivých kanálů na YouTube prostřednictvím propojeného účtu rodiče

Pokud chcete odblokovat jednotlivé kanály YouTube prostřednictvím propojeného účtu rodiče:

​Na počítači:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete odblokovat.
 2. Na stránce kanálu přejděte na kartu Informace.
 3. Klikněte na možnost Nahlásit uživatele "".
 4. Vyberte možnost Blokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí, pouze pokud používáte propojený účet rodiče.
 5. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klikněte na POKRAČOVAT.
 6. Vyberte možnost ODBLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete kanál odblokovat.
 7. Možnost ODBLOKOVAT se změní na BLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 8. Klikněte na HOTOVO.

V aplikaci YouTube:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete odblokovat.
 2. Klepněte na ikonu možností .
 3. Klepněte na možnost Zablokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že používáte propojený účet rodiče.
 4. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klepněte na POKRAČOVAT.
 5. Klepněte na možnost ODBLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete tento kanál odblokovat.
 6. Možnost ODBLOKOVAT se změní na BLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 7. Klepněte na HOTOVO.

Obsah můžete odblokovat také přímo v aplikaci YouTube Kids na zařízení svého dítěte.

Odblokování veškerého obsahu na YouTube prostřednictvím propojeného účtu rodiče

Pokud chcete odblokovat všechna videa a kanály na YouTube pomocí propojeného účtu rodiče:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
  1. Pokud jste na počítači, vyberte Spravovat nastavení pro děti vedle možnosti Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte dítě.
 6. V části OBECNÁ NASTAVENÍ klikněte na možnost Odblokovat videa.
 7. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že veškerý obsah, který jste zablokovali na YouTube i v YouTube Kids, bude odblokován. Vyberte možnost Odblokovat.

Obsah můžete odblokovat také přímo v aplikaci YouTube Kids na zařízení svého dítěte.

Přihlášení do aplikace YouTube Kids a úprava obsahu podle svého

Blokování obsahu v YouTube Kids

Když v aplikaci YouTube Kids zablokujete video nebo kanál, neuvidíte ho, když budete přihlášeni. Pokud se pokusíte zablokovat video, když jste odhlášeni, objeví se dialogové okno s výzvou k přihlášení.

Videa, která podle vás do aplikace YouTube Kids nepatří, můžete nahlásit. Tým pro dodržování zásad YouTube je zkontroluje.

YouTube Kids: How to block videos

Blokování obsahu v YouTube Kids

Zablokování videa na domovské obrazovce:

 1. U videa klepněte na ikonu možností "".

 2. Klepněte na možnost Blokovat toto video "".

 3. Zadejte čísla, která vidíte na obrazovce, nebo zadejte svůj vlastní přístupový kód.

Zablokování videa nebo kanálu na stránce sledování:

 1. V horní části videa klepněte na ikonu možností "".
 2. Klepněte na BLOKOVAT "".
 3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Blokovat pouze toto video, nebo Blokovat celý kanál – tím zablokujete celý kanál přidružený k videu.
 4. Klepněte na BLOKOVAT.
 5. Zadejte čísla, která vidíte na obrazovce, nebo zadejte svůj vlastní přístupový kód.

Kanály na YouTube můžete také zablokovat pomocí propojeného účtu rodiče.

Odblokování obsahu z YouTube Kids

Pokud si zablokování videa nebo kanálu rozmyslíte, můžete ho zrušit v Nastavení. Když se z YouTube Kids odhlásíte, veškerý obsah, který jste během přihlášení zablokovali, bude možné znovu sledovat.

Odblokování obsahu pomocí aplikace YouTube Kids

 1. Přihlaste se do aplikace YouTube Kids.
 2. Přejděte na Nastavení "".
 3. V části Ochrana soukromí klepněte na Odblokovat videa.
 4. Klepněte na ANO, ODBLOKOVAT.

Obsah můžete také odblokovat pomocí propojeného účtu rodiče.

Poznámka: Pokud používáte YouTube Kids s aplikací Family Link, můžete videa odblokovat také v nastavení aplikace Family Link. Další informace

Změna nastavení kvality videa

Pokud chcete dítěti vylepšit prostředí pro sledování, můžete upravit kvalitu videa na Automaticky nebo Spořič dat na mobilním zařízení.

 1. V horní části videa klepněte na ikonu možností .
 2. Klepněte na Kvalita.
 3. V nabídce Kvalita videa vyberte požadovanou kvalitu přehrávání klepnutím na Automaticky (doporučeno) nebo Spořič dat.

YouTube Premium

Pokud máte ve svém účtu Google členství ve službě YouTube Premium, můžete se přihlásit do aplikace YouTube Kids a zapnout v ní výhody služby YouTube Premium. Členství ve službě YouTube Premium tak můžete propojit s aplikací YouTube Kids.

Zapnutí výhod YouTube Premium v aplikaci YouTube Kids

Pokud chcete přidružit členství ve službě YouTube Premium k aplikaci YouTube Kids:

 1. Spusťte aplikaci YouTube Kids ve svém mobilním zařízení.
  • Pokud se přihlašujete poprvé, budete požádáni o potvrzení roku narození.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Google, který používá službu YouTube Premium.
  • Pokud je účet se členstvím ve službě YouTube Premium přihlášen v některé aplikaci Google v zařízení, vyberte ho z nástroje pro výběr účtu. Pokud ne, klepněte na možnost Přidat účet k tomuto zařízení a podle pokynů na obrazovce se pomocí tohoto účtu přihlaste.
  • Pokud jste v tomto účtu ještě nenastavili službu YouTube Kids a nevytvořili profily dětí, bude potřeba to udělat.
 3. Výhody členství ve službě YouTube Premium teď budete moci na daném zařízení využívat i v aplikaci YouTube Kids. Prémiové funkce, jako je přehrávání na pozadí nebo videa offline, můžete dětem zapnout nebo vypnout. Můžete také nastavit objem videoobsahu, které si dítě může ukládat do zařízení.

Pokud má dítě zapnutou historii sledování a vyhledávání, je tato historie omezena jen na aplikaci YouTube Kids na daném zařízení. Historie sledování a vyhledávání dítěte není propojena s vaším účtem Google.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
false
false