Blokování a sdílení obsahu a změna nastavení kvality videa v YouTube Kids

Pokud chcete blokovat kanály a videa nebo změnit nastavení kvality videa, můžete se přihlásit do aplikace YouTube Kids. Na YouTube můžete navíc po přihlášení pomocí propojeného účtu rodiče:

 • blokovat obsah z profilu YouTube Kids vašeho dítěte,
 • sdílet obsah z YouTube do profilu YouTube Kids vašeho dítěte.

Sdílení kanálů a videí

Kanály a videa z aplikace YouTube můžete sdílet s účtem YouTube Kids svého dítěte. Sdílení videí z aplikace YouTube umožňuje dětem sledovat videa, která nejsou na YouTube Kids běžně k dispozici. Sdílení je také skvělý nástroj pro zvýraznění obsahu, který chcete, aby vaše dítě sledovalo. Sdílený obsah zůstane na domovské obrazovce, dokud nebude sdílení zrušeno nebo dokud ho nezablokujete.

Sdílení obsahu z YouTube do prostředí YouTube Kids dítěte

Přihlaste se k odběru kanálu YouTube Viewers, kde najdete nejnovější zprávy a tipy.

Upozornění: Funkci sdílení je možné použít pouze v případě, pokud jste přihlášeni pomocí účtu Google propojeného s profilem dítěte v aplikaci YouTube Kids. Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci YouTube na mobilních zařízeních.

Sdílení obsahu z YouTube pomocí propojeného účtu rodiče

Pokud chcete sdílet obsah z aplikace YouTube:

 1. Klepněte na ikonu možností '' vedle videa nebo stránky kanálu, které chcete sdílet, NEBO klepněte na možnost SDÍLET pod přehrávačem videa.
 2. V dialogovém okně klepněte na položku S dětmi. Tato možnost se zobrazí jen tehdy, když budete mít účet propojený s profilem YouTube Kids nebo s dozorovaným účtem Google.
 3. Klepněte na tlačítko SDÍLET vedle profilu, se kterým chcete video sdílet. Po klepnutí na SDÍLET, se tlačítko změní na ZRUŠIT SDÍLENÍ.
 4. Klepněte na Hotovo.

Dítě si může sdílený obsah zobrazit na kartě Sdíleno na domovské stránce YouTube Kids.

Některá videa nebo kanály nelze s účtem dítěte sdílet:

 • videa s omezeným přístupem podle věku,
 • videa s placeným zobrazením produktů,
 • živé přenosy (sdílení je možné po skončení přenosu),
 • zakoupený obsah,
 • videa a kanály, které jste dítěti v aplikaci YouTube Kids zablokovali,
 • videa Shorts.

Zrušení sdílení obsahu, který jste dítěti nasdíleli

Pokud chcete odebrat vybraný obsah, který jste s dítětem sdíleli:
 1. Přihlaste se do služby YouTube Kids.
 2. Klikněte nebo klepněte na kartu Sdíleno. Zobrazí se obsah, který jste s dítětem sdíleli.
 3. Klepněte na ikonu možností '' vedle sdíleného videa.
 4. Klepněte na možnost Odebrat ze sdílených.

NEBO

 1. Přihlaste se do aplikace YouTube.
 2. Přejděte na konkrétní kanál nebo video, které jste s dítětem sdíleli.
 3. Klepněte na ikonu možností '' vedle daného videa nebo kanálu, nebo
  1. pod přehrávačem videa klepněte na možnost Sdílet .
 4. V dialogovém okně klepněte na položku S dětmi. Tato možnost se zobrazí jen tehdy, když budete mít účet propojený s profilem YouTube Kids nebo s dozorovaným účtem Google.
 5. Klepněte na tlačítko ZRUŠIT SDÍLENÍ vedle dítěte, se kterým chcete video přestat sdílet.
 6. Až se tlačítko změní na SDÍLET, dialogové okno zavřete klepnutím na Hotovo.

Pokud chcete vymazat veškerý obsah, který jste s dítětem sdíleli v YouTube Kids:

 1. Přihlaste se do služby YouTube Kids.
 2. Klepněte na Rodičovská nastavení.
 3. Klepněte na profil dítěte.
 4. V sekci Vymazat sdílený obsah klepněte na VYMAZAT SDÍLENÉ.

Blokování kanálů a videí

Když zablokujete kanál pro profil vašeho dítěte v aplikaci YouTube Kids prostřednictvím propojeného rodičovského účtu, v aplikaci YouTube Kids ho neuvidíte. Video nebo kanál můžete zablokovat také přímo v aplikaci YouTube Kids. Pokud se pokusíte zablokovat video, když jste odhlášeni, objeví se zpráva s výzvou k přihlášení.

Blokování kanálů YouTube u dozorovaných účtů

Pokud si zablokování videa nebo kanálu rozmyslíte, můžete ho odblokovat. Když se z YouTube Kids odhlásíte, veškerý obsah, který jste během přihlášení zablokovali, bude možné znovu sledovat.

Videa, která podle vás do aplikace YouTube Kids nepatří, můžete nahlásit. Tým pro dodržování zásad YouTube je zkontroluje.

Poznámky:

 • Pokud dítě používá stejný účet Google pro YouTube i YouTube Kids, všechny kanály zablokované na YouTube budou blokovány také ve službě YouTube Kids.
 • Zablokováním kanálu zablokujete pouze obsah nahraný do tohoto kanálu. Nedojde k blokaci videí případně zkopírovaných do jiných kanálů ani podobných kanálů se souvisejícím obsahem.

Zablokování konkrétních kanálů z YouTube pomocí propojeného účtu rodiče

Pokud chcete zablokovat konkrétní kanál na YouTube na počítači:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete zablokovat.
 2. Na stránce kanálu přejděte na kartu Informace.
 3. Klikněte na možnost Nahlásit uživatele .
 4. Vyberte možnost Blokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že používáte propojený účet rodiče.
 5. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klikněte na POKRAČOVAT.
 6. Vyberte možnost BLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete tento kanál zablokovat.
 7. Možnost BLOKOVAT se změní na ODBLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 8. Klikněte na HOTOVO.

Pokud chcete zablokovat konkrétní kanál v aplikaci YouTube:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete zablokovat.
 2. Klepněte na ikonu možností ''.
 3. Klepněte na možnost Zablokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že používáte propojený účet rodiče.
 4. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klepněte na POKRAČOVAT.
 5. Klepněte na možnost BLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete tento kanál zablokovat.
 6. Možnost BLOKOVAT se změní na ODBLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 7. Klepněte na Hotovo .

Obsah můžete zablokovat také přímo v aplikaci YouTube Kids na zařízení svého dítěte.

Blokování obsahu v aplikaci YouTube Kids

Zablokování videa na domovské obrazovce:
 1. Přihlaste se do aplikace YouTube Kids.
 2. U videa klepněte na ikonu možností ''.
 3. Klepněte na možnost Blokovat toto video.
 4. Zadejte čísla, která vidíte na obrazovce, nebo zadejte svůj vlastní přístupový kód.

Zablokování videa na stránce sledování:

 1. Přihlaste se do aplikace YouTube Kids.
 2. V horní části videa klepněte na ikonu možností ''.
 3. Klepněte na BLOKOVAT.
 4. V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Blokovat pouze toto video, nebo Blokovat celý kanál – tím zablokujete celý kanál přidružený k videu.
 5. Klepněte na BLOKOVAT.
 6. Zadejte čísla, která vidíte na obrazovce, nebo zadejte svůj vlastní přístupový kód.

Odblokování jednotlivých kanálů na YouTube prostřednictvím propojeného účtu rodiče

Pokud chcete odblokovat jednotlivé kanály YouTube prostřednictvím propojeného účtu rodiče:

​Na počítači:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete odblokovat.
 2. Na stránce kanálu přejděte na kartu Informace.
 3. Klikněte na možnost Nahlásit uživatele .
 4. Vyberte možnost Blokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí, pouze pokud používáte propojený účet rodiče.
 5. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klikněte na POKRAČOVAT.
 6. Vyberte možnost ODBLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete kanál odblokovat.
 7. Možnost ODBLOKOVAT se změní na BLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 8. Klikněte na HOTOVO.

V aplikaci YouTube:

 1. Přejděte na stránku kanálu YouTube, který chcete odblokovat.
 2. Klepněte na ikonu možností ''.
 3. Klepněte na možnost Zablokovat kanál pro děti. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že používáte propojený účet rodiče.
 4. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že na jiných kanálech mohou být podobná videa nadále k dispozici. Klepněte na POKRAČOVAT.
 5. Klepněte na možnost ODBLOKOVAT vedle jména dítěte, kterému chcete tento kanál odblokovat.
 6. Možnost ODBLOKOVAT se změní na BLOKOVAT, abyste mohli tento krok případně vrátit zpět.
 7. Klepněte na HOTOVO.

Odblokování veškerého obsahu na YouTube prostřednictvím propojeného účtu rodiče

Pokud chcete odblokovat všechna videa a kanály na YouTube pomocí propojeného účtu rodiče:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku .
 3. Vyberte Nastavení .
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
  1. Pokud jste na počítači, vyberte Spravovat nastavení pro děti vedle možnosti Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte dítě.
 6. V části OBECNÁ NASTAVENÍ klikněte na možnost Odblokovat videa.
 7. Může se zobrazit vyskakovací okno s upozorněním, že veškerý obsah, který jste zablokovali na YouTube i v YouTube Kids, bude odblokován. Vyberte možnost Odblokovat.

Odblokování obsahu pomocí aplikace YouTube Kids

 1. Přihlaste se do aplikace YouTube Kids.
 2. Přejděte na Nastavení .
 3. V části Ochrana soukromí klepněte na Odblokovat videa.
 4. Klepněte na ANO, ODBLOKOVAT.
Poznámka: Pokud používáte YouTube Kids s aplikací Family Link, můžete videa odblokovat také v nastavení aplikace Family Link. Další informace

Změna nastavení kvality videa

Pokud chcete dítěti vylepšit prostředí pro sledování, můžete upravit kvalitu videa na Automaticky nebo Spořič dat na mobilním zařízení.

 1. V horní části videa klepněte na ikonu možností ''.
 2. Klepněte na Kvalita.
 3. V nabídce Kvalita videa vyberte požadovanou kvalitu přehrávání klepnutím na Automaticky (doporučeno) nebo Spořič dat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
1329472964019432978
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true