Συλλογή και χρήση πληροφοριών στο YouTube Kids

Διαβάστε για τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών στοιχείων στο YouTube Kids από τη Σημείωση απορρήτου YouTube Kids.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;