Ograničite vrijeme korištenja YouTube Kidsa na uređaju

Naši ugrađeni tajmeri omogućavaju roditeljima da ograniče vrijeme korištenja uređaja koje govori djeci kada je vrijeme da prestanu gledati sadržaje. Tajmer će prikazati ljubazno obavještenje i umjesto vas zaustaviti aplikaciju kada se sesija završi.

YouTube Kids: How to limit screen time

Evo kako postaviti tajmer na profilu na YouTube Kidsu:

  1. Dodirnite ikonu brave "" u donjem uglu bilo koje stranice u aplikaciji.
  2. Pročitajte i unesite prikazane brojeve ili svoju prilagođenu šifru.
  3. Odaberite Tajmer "".
  4. Koristite kliznu traku ili ikone "" i "" da postavite vremensko ograničenje.
  5. Dodirnite Pokreni tajmer.

Djeca će vidjeti obavještenje "Vrijeme je isteklo!" i aplikacija će se zaključati kada vremensko ograničenje nastupi. Da otključate ekran: 

  1. Dodirnite ikonu brave "" u donjem uglu bilo koje stranice u aplikaciji.
  2. Pročitajte i unesite prikazane brojeve ili svoju prilagođenu šifru.
  3. Odaberite Tajmer "", a zatim dodirnite Zaustavi tajmer.
Was this helpful?
How can we improve it?
Pretraži
Obriši pretragu
Zatvorite pretraživanje
Google aplikacije
Glavni meni
15177931147604665524
true
Search Help Center
true
true
true
false
false