เล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติใน YouTube Go

ฟีเจอร์เล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะดูอะไรต่อ หลังจากที่คุณดูวิดีโอ YouTube เราจะเล่นวิดีโอที่เกี่ยวข้องอีกรายการหนึ่งโดยอัตโนมัติอิงตามประวัติการดูของคุณ

การเล่นอัตโนมัติจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น ในตอนท้ายของแต่ละวิดีโอ คุณจะเห็นการนับถอยหลังซึ่งจะบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับวิดีโอที่จะเล่นต่อไป ทั้งนี้ คุณคลิกยกเลิกบนหน้าจอการนับถอยหลังเพื่อไม่ให้วิดีโอถัดไปเล่นโดยอัตโนมัติได้

ปิดการเล่นอัตโนมัติ

คุณปรับการตั้งค่าเล่นอัตโนมัติได้โดยการเปิดหรือปิดตัวเลือก "เล่นอัตโนมัติ" ที่อยู่ใต้หรือข้างโปรแกรมเล่นวิดีโอ

หมายเหตุ: การเล่นอัตโนมัติจะปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิดอีกครั้ง

YouTube Go ใช้การเลือกคุณภาพล่าสุดของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อเล่นวิดีโอถัดไป หากต้องการปรับการเลือกคุณภาพ ให้ออกจากการเล่นอัตโนมัติโดยเลือกวิดีโอใหม่ที่จะเล่น จากนั้นเลือกคุณภาพอื่น

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false