ดาวน์โหลดวิดีโอ YouTube Go ลงในการ์ด SD

ดาวน์โหลดวิดีโอบางรายการลงในการ์ด SD หรือหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ของคุณ

ดาวน์โหลดวิดีโอลงในการ์ด SD

ติดตั้งการ์ด SD ลงในโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอที่ดาวน์โหลดจะจัดเก็บไว้ในการ์ด SD หากไม่เปิดใช้การ์ด SD ระบบจะบันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจำภายในโทรศัพท์แทน

เปิดใช้การ์ด SD

 1. แตะรูปโปรไฟล์ ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะการตั้งค่า
 3. แตะการ์ด SD ใต้ "พื้นที่เก็บข้อมูลวิดีโอ"
 4. เลือกใช้หน่วยความจำการ์ด SD

หากใส่การ์ด SD ในโทรศัพท์เครื่องอื่น วิดีโอที่บันทึกอยู่ในการ์ด SD ดังกล่าวจะไม่เล่นในเครื่องนั้น

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าการ์ด SD มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอ เมื่อเปลี่ยนเป็นการ์ด SD แล้ว คุณจะไม่สามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลอื่น

ดาวน์โหลดวิดีโอลงในการ์ด SD

 1. เปิดแอป YouTube Go
 2. ไปยังวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดลงในการ์ด SD
 3. แตะวิดีโอ 1 ครั้ง
 4. เลือกคุณภาพวิดีโอแบบประหยัดอินเทอร์เน็ต มาตรฐาน หรือคุณภาพสูง
 5. แตะดาวน์โหลด

คุณจะตรวจสอบความคืบหน้าในการดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่หน้าจอหลักหรือแท็บดาวน์โหลด วิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจะใช้หน่วยความจำของโทรศัพท์หรือการ์ด SD

หมายเหตุ: YouTube Go จะเก็บวิดีโอที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .yt และวิดีโอเหล่านี้จะเล่นได้ในแอป YouTube เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ์ด SD

ฉันจะย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ไปยังการ์ด SD ได้อย่างไร

คุณย้ายวิดีโอจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งโดยตรงไม่ได้ หากต้องการย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ไปยังการ์ด SD ให้ทำดังนี้

 1. ลบวิดีโอออกจากที่จัดเก็บข้อมูลภายใน
 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บวิดีโอเป็นการ์ด SD
 3. ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง

ฉันจะย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากการ์ด SD ไปยังหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ได้อย่างไร

คุณย้ายวิดีโอจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งโดยตรงไม่ได้ หากต้องการย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากการ์ด SD ไปยังหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ ให้ทำดังนี้

 1. ลบวิดีโอออกจากการ์ด SD
 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บวิดีโอเป็นหน่วยความจำภายในโทรศัพท์
 3. ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false