Nhận trợ giúp về thông báo trên YouTube (trình khắc phục sự cố mới)

Chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi về cách thu thập và sử dụng dữ liệu đối với nội dung dành cho trẻ em trên YouTube.com. Do đó, một số hướng dẫn trong bài viết này có thể đã thay đổi. Tìm hiểu thêm
Thông báo trên YouTube cho bạn biết khi có video mới và thông tin cập nhật từ các kênh yêu thích của mình, và cả những nội dung khác nữa. Bạn có thể nhận thông báo theo nhiều cách. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp các vấn đề về thông báo, chẳng hạn như không nhận được tất cả các thông báo mà bạn muốn hoặc nhận được thông báo không mong muốn.
Câu nào sau đây mô tả chính xác nhất vấn đề mà bạn đang gặp phải?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?