ขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของ YouTube (เครื่องมือแก้ปัญหาใหม่)

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลง 2-3 อย่างเกี่ยวกับวิธีรวบรวมและใช้ข้อมูลในเนื้อหาสำหรับเด็กบน YouTube.com ซึ่งอาจทำให้วิธีการบางอย่างในบทความนี้เปลี่ยนแปลงไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การแจ้งเตือนของ YouTube จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีวิดีโอและการอัปเดตใหม่ๆ จากช่องโปรด รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนได้หลากหลายวิธี แต่ในบางครั้งคุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดที่คุณต้องการหรือได้รับการแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการ
ข้อความใดกล่าวถึงปัญหาที่คุณพบได้ดีที่สุด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร