Nastaviť účet AdSense pre platby

Ak váš kanál YouTube dostal schválenie na zapojenie sa do Partnerského programu YouTube, musíte mu priradiť schválený účet AdSense, aby ste mohli zarábať peniaze na svojich videách a dostávať platby.

Skôr než začnete: Podľa zmluvných podmienok služby AdSense smie mať každý príjemca len jeden účet AdSense. Duplicitné účty AdSense vytvorené prostredníctvom služby YouTube nebudú schválené a speňaženie priradeného kanála YouTube sa deaktivuje.

Pomocou nižšie uvedeného nástroja na riešenie problémov prepojte svoj kanál YouTube so správnym účtom AdSense. Môžete použiť svoj existujúci účet AdSense alebo si vytvoriť nový, ak žiadny nemáte.

S jedným účtom AdSense môžete speňažiť viacero kanálov YouTube. Ak chcete pridať kanál(y) do schváleného účtu AdSense, jednoducho postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Chcete vytvoriť nové priradenie alebo zmeniť existujúce priradenie?
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?