Nhận trợ giúp đăng nhập vào YouTube

Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy chọn sự cố phù hợp với bạn và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 2-5 câu hỏi.

Vui lòng chọn vấn đề của bạn:

 • Tôi quên mật khẩu của mình
 • Tôi quên mật khẩu của mình
 • Tôi nhớ rõ địa chỉ email và mật khẩu của mình nhưng không đăng nhập được

Tôi đã đăng nhập vào YouTube nhưng không có tài khoản Google

 • Tôi đã đăng ký trước tháng 5 năm 2009 và chưa đăng nhập kể từ năm 2011
 • Tôi đã đăng ký sau tháng 5 năm 2009 nhưng tôi sử dụng một địa chỉ không phải Gmail để đăng nhập vào YouTube (Hotmail, Yahoo, v.v.)

Bạn đang gặp phải loại vấn đề gì?

 • Màn hình đăng nhập hiển thị địa chỉ email không đúng
 • Tôi đã đăng nhập, nhưng tôi chưa đăng nhập vào kênh của mình
 • Tôi không thể đăng nhập trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, TV/bảng điều khiển trò chơi hoặc phần mềm (iMovie, Ứng dụng ảnh iOS, Final Cut Pro, v.v.)
 • Tôi không đăng nhập được tài khoản Google Apps của mình
 • Tôi nghĩ rằng có ai khác đang sử dụng tài khoản của tôi
 • Trang đang làm mới
 • Tôi thấy thông báo lỗi
 • YouTube không khả dụng đối với miền của tôi
 • Tôi đã xóa kênh YouTube của mình

Bạn đang sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng nào?

 • Ứng dụng Android chính thức cho YouTube
 • Ứng dụng iOS chính thức cho YouTube
 • YouTube trên TV hoặc bảng điều khiển trò chơi của tôi
 • YouTube trên một phần mềm khác như iMovie, Final Cut Pro, ứng dụng YouTube được cài đặt sẵn của Apple, v.v.

Bạn đang sử dụng ứng dụng YouTube TV được hỗ trợ?

 • Không

Bạn có thấy tùy chọn để chọn kênh khi đăng nhập vào YouTube trên máy tính của mình không?

 • Không

Bạn có thấy tùy chọn để chọn kênh khi đăng nhập vào YouTube trên máy tính của mình không?

 • Không

Bạn vẫn có thể truy cập tài khoản của mình?

 • Tôi vẫn có quyền truy cập
 • Tôi không có quyền truy cập

Bạn có đang sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi không?

 • Có, tôi đang sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ
 • Không, tôi không sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ

Bạn thấy thông báo lỗi gì?

 • 'Tên người dùng hoặc mật khẩu bạn đã nhập không chính xác'.
 • 'Mật khẩu của bạn chính xác nhưng chúng tôi không hỗ trợ đăng nhập bằng tên người dùng YouTube của bạn nữa'.
 • 'Lỗi xác thực'
 • 'Đã xảy ra lỗi'
 • 'Chức năng cookie trong trình duyệt của bạn bị tắt. Vui lòng bật chức năng này'.
 • 'Đã xảy ra sự cố khi đăng nhập bạn vào YouTube'
 • 'Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa'.
 • 'Bắt buộc phải cập nhật tài khoản của bạn'

Bạn có đang cố đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba không?

 • Không

Bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi?

 • Không

Bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi?

 • Không