Resoldre problemes relacionats amb la monetització dels vídeos

Abans de començar, comprova que has iniciat la sessió amb l'adreça electrònica del canal de YouTube amb què necessites ajuda. D'aquesta manera et podrem guiar ràpidament per trobar una solució.

Si has activat l'obtenció d'ingressos al teu canal de YouTube, és possible que vegis una de les icones següents al costat dels vídeos. Utilitza aquesta eina de resolució de problemes per obtenir ajuda i resoldre els problemes amb l'obtenció d'ingressos.

What icon do you see next to your video?
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?