Vanliga fel vid uppladdning

Den här felsökaren går igenom några av de vanligaste felen som kan inträffa på YouTube och hur du åtgärdar dem.

Vilket felmeddelande får du?
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?