Utilitzar un codificador per fer reproduccions en directe