YouTube Premium

המינויים ל-YouTube Premium מאפשרים לכם להפיק את המיטב מ-YouTube, כולל גישה אופליין והטבות אחרות. אתם יכולים להירשם ולקבל מידע נוסף על התכונות של מינוי Premium או עזרה בפתרון בעיות ב-Premium בלחיצה על הקישורים הבאים.

ניהול החיוב של Premium

עדכונים וקידומי מכירות של YouTube Premium

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
59
false