Αλλάξτε τις επιλογές του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο