Πληρωμή για παρακολούθηση ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές