Πληρωμή για παρακολούθηση ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και ζωντανών εκδηλώσεων

Αντιμετώπιση προβλημάτων με ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανές εκδηλώσεις