Quản lý quyền của bạn

Các bài viết trong phần này dành cho những đối tác sử dụng hệ thống đối sánh Content ID của YouTube. Bạn tải nội dung lên hệ thống quản lý nội dung để tạo nội dung, với mỗi nội dung thể hiện quyền trong tác phẩm có bản quyền, chẳng hạn như bản ghi âm, video nhạc hoặc sáng tác. Những video chứa tác phẩm có bản quyền sau đó được liên kết với từng nội dung bằng xác nhận quyền sở hữu khẳng định quyền sở hữu đối với nội dung trong video đó. Xác nhận quyền sở hữu liên kết video với nội dung cụ thể và áp dụng chính sách (kiếm tiền, chặn, theo dõi) do chủ sở hữu nội dung chỉ định.