Διαχείριση δικαιωμάτων

Τα άρθρα αυτής της ενότητας προορίζονται για τους συνεργάτες που χρησιμοποιούν το σύστημα αντιστοίχισης Content ID του YouTube. Όταν ανεβάζετε περιεχόμενο στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, δημιουργούνται στοιχεία. Κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα σε ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως μια ηχογράφηση, ένα μουσικό βίντεο ή μια σύνθεση. Τα βίντεο που περιέχουν έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα συνδέονται στη συνέχεια με το κάθε στοιχείο μέσω μιας αξίωσης με την οποία επιβεβαιώνεται η ιδιοκτησία για το περιεχόμενο του βίντεο. Η αξίωση συνδέει ένα βίντεο με ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εφαρμόζει μια πολιτική (δημιουργία εσόδων, αποκλεισμός, παρακολούθηση) που καθορίζεται από τους κατόχους του στοιχείου.