Gestionar els teus drets

Els articles d'aquesta secció van destinats als partners que fan servir el sistema de cerca de coincidències Content ID de YouTube. L'usuari penja contingut al sistema de gestió de continguts per crear recursos, i cada recurs representa els drets d'una obra protegida per drets d'autor, com ara una gravació de so, un vídeo musical o una composició. A continuació, els vídeos que contenen obres protegides per drets d'autor s'enllacen a cada recurs mitjançant una reclamació que reivindica la propietat del contingut del vídeo. La reclamació enllaça un vídeo a un recurs concret i aplica una política (obtenció d'ingressos, bloqueig, seguiment) especificada pel propietari del recurs.