Νομικές πολιτικές

Η ομάδα νομικής υποστήριξης του YouTube ασχολείται με αιτήματα για αποκλεισμό βίντεο για νομικούς λόγους. Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με το είδος αυτών των νομικών ζητημάτων και να μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία.