Коментаришите видео снимке

Коментари су једноставан вид комуникације са осталим људима на YouTube-у. У одељку са коментарима испод видеа и на картици Дискусија (ако је власник канала омогућио картицу Дискусија) на каналу можете да прочитате коментаре и да учествујете у њима.