תגובות על סרטונים

תגובות הן דרך פשוטה לנהל אינטראקציה עם אנשים אחרים ב-YouTube. אפשר לראות את התגובות ולהצטרף לשיחה במקומות הבאים: בקטע 'תגובות' בסרטונים ובכרטיסייה 'דיון' בערוצים (אם בעלי הערוץ הפעילו את הכרטיסייה).